به‌رفا سالێ سینۆرێ قه‌رسێ خه‌ملاند

پوستێن ھەمان بەش