دادگەھا ترکیێ ژ بۆ تابلۆیا کوردی یا پارتیێ سالەک و نیڤ سزا بری

دادگەھا ترکیێ ژ بۆ تابلۆیا کوردی یا پارتیێ سالەک و نیڤ سزا بری

سەرۆکێ رێخستنا پارتیا ئاشتی و دەمۆکراسیێ (بەدەپێ)یێ بازیدا پارێزگەھا ئاگریێ تالھا کایا کو د سالا 2011ێ دا تابلۆیا پارتیێ ب کوردی دالەقاندبوو، ژ لایێ دادگەھێ ڤە ب سالەک و 8 مەھا سزایێ گرتیگەھێ ھاتە سزادان.

سەرۆکێ رێخستنا بەدەپێ یێ بازیدێ تالھا کایا، د سالا 2011ێ دا تابلۆیا پارتیا خوە ل سەر ئاڤاھیا پارتیێ ب ترکی و کوردی دالەقاندبوو و پشترا دۆزگەریا بازیدێ لێپرسین دابوو دەستپێکرن کو وی دەمی پۆلیسان تابلۆیا کوردی ژ ئاڤاھیا پارتیێ راکربوون و دەست دانابوو سەر.

دۆزگەریا بازیدێ ل دژی سەرۆکێ شاخا بەدەپێ تالھا کایا ب تۆمەتا “پرۆپاگاندایا رێخستنێ” و “ل دژی پۆلیسان راوەستان” لێپرسین دابوو دەستپێکرن.

دادگەھا دویەمینا بازیدێ د روونشتنا ئیرۆ 11ێ تیرمەھا 2021ێ دا تابلۆیا کوردی وەک “پرۆپاگاندایا رێخستنێ” قەبوول کر و سالەک و 8 مەھ سزا ژ بۆ تالھا کایا بری.

تالھا کایا پشتی بریارا دادگەھێ گۆت، دێ بریارێ بەنە دادگەھا بلند و پاشان تابلۆیا خوە وەرگرنە ڤە.

پوستێن ھەمان بەش

پوستێن ھەمان بەشی ڤالەیە