محکومیت رژیم ایران در نخستین روز نشست شورای حقوق بشر

محکومیت رژیم ایران در نخستین روز نشست شورای حقوق بشر

کشورهای بریتانیا، آلمان، نروژ، بلژیک و فرانسه، ضمن حمایت از انقلاب ملل ایران، خواستار پایان دادن به سرکوب‌های گسترده، اعدام انقلابیون شدند.

در نخستین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رژیم ایران از سوی کشورهای غربی بدلیل سرکوب وحشیانه انقلابیون و نقض آشکار حقوق بشر محکوم شد.

روز دوشنبه ٨ اسفندماە، در پنجاه و دومین نشست سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد در “ژنو”، اغلب نمایندگان کشورهای اروپایی ضمن حمایت از “انقلاب ژینا” و ضرورت حمایت از مردم ایران، خواستار توقف سرکوب انقلابیون توسط رژیم ایران شدند.

در این نشست وزاری خارجه کشورهای بریتانیا، آلمان، نروژ، بلژیک و فرانسه، ضمن حمایت از انقلاب ملل ایران، خواستار پایان دادن به سرکوب‌های گسترده، اعدام انقلابیون شدند.

وزرای کشورهای غربی همچنین با اشاره به وضع تحریم‌هایی علیه رژیم ایران، خواستار همکاری این رژیم با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در این کشور شدند.

همچنین “حسین امیرعبداللهیان” وزیر امور خارجه رژیم ایران در سخنانی تحریف‌آمیز، ضمن تکذیب سرکوب و قتل‌عام انقلابیون در سراسر ایران، اتفاقات اخیر کشور را به دخالت احزاب مخالف رژیم و شبکه‌های غربی و آمریکایی ربط داد.

لازم بە ذکر است که با آغاز سخنرانی وزیر امور خارجه رژیم ایران، وزرای کشورهای عضو در این نشست بدلیل سرکوب و اعدام انقلابیون و نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم ایران، اقدام به ترک سالن اجلاس کردند.