ایاد علاوی: چیزی به نام ارتش عراق وجود ندارد

ایاد علاوی: چیزی به نام ارتش عراق وجود ندارد

در عراق ارتش به یک گروه مسلح تبدیل شده و کشورهای دیگر چپ و راست ما را بمباران می کنند و کفش روی سرمان می گذارند و کسی نیست که پاسخگوی آنها باشد”.

ایاد علاوی، نخست وزیر سابق عراق، باقی ماندن چیزی به نام ارتش در عراق را واقعی نمی داند و گفت: کشورها در حال بمباران عراق هستند و ما ارتش قدرتمندی برای پاسخگویی نداریم.

وی گفت: “چیزی به نام ارتش در عراق وجود ندارد. در عراق ارتش به یک گروه مسلح تبدیل شده و کشورهای دیگر چپ و راست ما را بمباران می کنند و کفش روی سرمان می گذارند و کسی نیست که پاسخگوی آنها باشد، زیرا ارتش وجود ندارد و ما قدرت دفاع کردن از خاک خود را نداریم”.

علاوی ادامە داد: “من ارتش عراق را بازگرداندم و صفوف آن را متحد کردم. مواضعی که علیه کردها بود را رد کردم.

 او ضمن تقدیر از نقش کوردها در مبارزە با رژیم بعث و کمک کردن بە نیروهای اوپزسین عراقی در گذشتە گفت: “در زمان مبارزە با رژیم صدام، مردم کورد با جان و معیشت از ما محافظت کردند. با وجود آنکە آنها در محاصره آمریکا و صدام حسین بودند، اما کوردها همچنان از ما محافظت می کردند. ما در کوردستان کار می کردیم آنها حکومت صدام را از پای درآوردند.”

ارتش عراق در 6 دسامبر 1921 در زمان سلطنت تأسیس شد. در ابتدا فقط یک ارتش پیاده نظام بود و پس از آن نیروی هوایی عراق در سال 1931 و نیروی دریایی در 1937 تأسیس شد.

ارتش عراق از زمان تأسیس تاکنون در چندین جنگ داخلی و کودتا شرکت داشته است که مهمترین آنها جنگ هشت ساله عراق و ایران، جنگ کویت، جنگ خلیج، سرکوب انقلاب های کوردستان، حملات شیمیایی به کوردستان و انفال ملت کورد  بودە است.