ترکیه در چهار روز، چهار هزار و 853 نفر را بازداشت کرده است

ترکیه در چهار روز، چهار هزار و 853 نفر را بازداشت کرده است

یرلیکایا: در چهار روز اول سال جاری (2024)، عملیات “چمبر ـ 10” در 81 استان انجام شد.

در چهار روز اول سال 2024،  در ترکیه و شمال کوردستان 4 هزار و 853 نفر دستگیر شدەاند.

علی یرلیکایا، وزیر کشور، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی گفت که در چهار روز اول سال جاری میلادی، عملیات “اتاق ـ 10” در 81 استان انجام شد.

به گفته یرلیکایا، در این عملیات 4 هزار و 853 نفر دستگیر شدەاند.

دستگیرشدگان پیش از این به دزدی، فساد، غارت، قتل، تجاوز جنسی، مواد مخدر و تروریسم محکوم شده بودند.

بسیاری از دستگیرشدگان چندین سال است که به بازداشت محکوم شده اند.

حدود 40 نفر از دستگیرشدگان بیش از 10 سال بود که دستور بازداشت داشتند.