مجلس عوام کانادا از دولت این کشور خواست که سپاه پاسداران ایران را گروهی تروریستی اعلام کند

مجلس عوام کانادا از دولت این کشور خواست که سپاه را گروهی تروریستی اعلام کند

نمایندگان مجلس کانادا به اتفاق آرا با تصویب لایحه‌ای سپاه پاسداران را گروهی تروریستی اعلام کردند.

در پی مصوبۀ مجلس عوام کانادا، مخالفان جمهوری اسلامی ایران از دولت این کشور خواستند که رسماً سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدهد. چهارشنبه هشتم آوریل نمایندگان مجلس کانادا به اتفاق آرا با تصویب لایحه‌ای سپاه پاسداران را گروهی تروریستی اعلام کردند و خواستار اخراج هفتصد تن از مأموران آن از خاک کانادا شدند.

نمایندگان مجلس کانادا همچنین از نخست وزیر این کشور، جاستین ترودو خواستند که سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدهد. مصوبۀ مجلس کانادا غیرالزامی است و این ششمین بار است که نمایندگان کانادا سپاه پاسداران را گروهی تروریستی می‌نامند.

در پی این مصوبه از جاستین ترودو خواستە شدە است که با اجرای مصوبۀ مجلس کانادا، سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدهد.

مصوبۀ مجلس کانادا همزمان است با انتشار گزارش سالانۀ سازمان اطلاعات و امنیت این کشور که در آن از جمله آمده است: علاوه بر چین، روسیه و هند، جمهوری اسلامی ایران نیز بر فعالیت‌های مخرب خود در کانادا افزوده است.

در این گزارش از جمله آمده است که جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد به قدرتی منطقه‌ای بدل شود و نفوذ خود را در خارج از خاورمیانه نیز توسعه بدهد. برای این منظور، به گفتۀ سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، جمهوری اسلامی ایران به اتحاد با کشورهای غرب ستیز همسو نظیر روسیه روی آورده است.

در گزارش خود سازمان اطلاعات و امنیت کانادا ضمن اشاره به حملات نظامی مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل پس از هفتم اکتبر گذشته، تصریح کرده است که اقدام‌های جمهوری اسلامی در کشورهای غربی نیز در سال گذشتۀ میلادی گسترش یافته و سرویس های اطلاعاتی ایران دربارۀ جامعۀ ایرانی، فعالان سیاسی و تبعیدیان مخالف حکومت ایران در خارج از کشور جاسوسی می‌کنند.