واکنش خانوادە ژینا امینی بە تخریب مزار وی

واکنش خانوادە ژینا امینی بە تخریب مزار وی

«شیشه سنگ مزارت هم اذیتشان می‌کند. هزار بار هم بشکنند، باز هم درستش می‌کنیم. ببینیم کی خسته می‌شود.»

در پی شکسته شدن شیشه مزار ژینا امینی برای دومین بار، برادر و مادر او به این اقدام واکنش نشان دادند. هم‌زمان، یک روزنامه‌نگار که پس از مصاحبه با پدر ژینا امینی بازداشت شده بود گفت جمهوری اسلامی نمی‌گذارد او روزنامه‌نگار بماند.

مژگان افتخاری، مادر ژینا امینی روز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت با انتشار تصویری از مزار دخترش در حالی که شیشه آن شکسته است، در استوری اینستاگرام نوشت، «ژینا امینی عشق خدا و تمام ملت ایران و جهان» است.

او بدون اشاره مستقیم به عاملان تخریب مزار ژینا امینی، تأکید کرد: «با این کارهایتان فقط بی‌آبرویی خودتان را ثابت می‌کنید.»

اشکان امینی، برادر ژینا نیز با تأکید بر این که شیشه مزار خواهرش را برای بار دوم شکسته‌اند، نوشت: «شیشه سنگ مزارت هم اذیتشان می‌کند. هزار بار هم بشکنند، باز هم درستش می‌کنیم. ببینیم کی خسته می‌شود.»

تخریب مزار کشته‌شدگان اعتراضات پیش از این نیز سابقه داشته است؛ از جمله ماه فروردین پدر محسن شکاری، جوان معترضی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شد، از تخریب سنگ قبر فرزندش برای دومین بار در یک هفته خبر داده بود.