ترکیە: مسئول ارتباطات PKK را هدف قرار دادەایم

ترکیە: مسئول ارتباطات PKK را هدف قرار دادەایم

«امره شاهین» ملقب به «رودی» در حملاتی در کوهستان «گاره» در جنوب کوردستان هدف قرار گرفتە و جان خود را از دست دادە است.

سازمان میت ترکیه مدعی شدە است کە مسئول ارتباطات PKK به نام «امره شاهین» در حملاتی در کوهستان گاره واقع در جنوب کوردستان را هدف قرار دادە است.

آناتولی، خبرگزاری رسمی دولت ترکیە بە نقل از سازمان اطلاعات ترکیه (MİT) گزارش دادە است کە مسئول ارتباطات حزب کارگران کردستان(PKK) به نام «امره شاهین» ملقب به «رودی» در حملاتی در کوهستان «گاره» در جنوب کوردستان هدف قرار گرفتە و جان خود را از دست دادە است.

به نوشته آژانس خبری آناتولی، «امره شاهین» کە از افراد نزدیک بە مراد قارایالان بودە، در حالی کە مشغول نوشتن برنامه‌های ارتباطی PKK در جنوب کوردستان بوده است، در جریان حملات میت به همراه محافظش هدف قرار گرفتە است.