افزایش چندباره قیمت نان در ترکیه

افزایش چندباره قیمت نان در ترکیه

بحران اقتصادی در ترکیه به قدری افزایش یافته است، که همه شهروندان هر از گاهی شهروندانی را که درخواست نان آویزان دارند، می بینند.

قیمت نان در ترکیه از 5 لیر به 7 و نیم لیر رسید.

در پی افزایش تورم و بحران اقتصادی در ترکیه، فدراسیون نانوایان ترکیه قیمت نان در برخی استان های این کشور از جمله ازمیر، ساکاریا و اوشاک را از 5 به 7 و نیم لیر افزایش داد. این در حالی است که نان اصلی ترین غذای مردم این کشور را تشکیل می دهد.

بنا بر این تصمیم که توسط خلیل ابراهیم بالجی  فدراسیون نانوایان ترکیه اعلام شد، نان 200 گرمی که به قیمت 5 لیر به فروش می رسید، پس از این به 250 گرم افزایش یافته و به قیمت 7.5 لیر عرضه می شود. همچنین قیمت نان سیمیت که یکی از نان های مورد علاقه مردم ترکیه است و بیشترین مصرف را در میان مردم این کشور دارد، از 6 لیر به 7.5 لیر افزایش یافت.

در حال حاضر قیمت نان معمولی در آنکارا پایتخت ترکیه 5 لیر و قیمت سیمیت 12 لیر است. انتظار می رود تا هفته های آتی قیمت نان در پایتخت نیز افزایش یابد.

گفتنی است، بسیاری از نان فروشی های ترکیه در حال حاضر بخشی در مغازه خود دارند با عنوان نان آویزان (آسکی دا اکمک). نان های آویزان نان هایی هستند که شهروندان پول آنها را می پردازند تا کسانی که پول ندارند بتوانند به طور رایگان از این نان ها دریافت کنند. بحران اقتصادی در ترکیه به قدری افزایش یافته است، که همه شهروندان هر از گاهی شهروندانی را که درخواست نان آویزان دارند، می بینند.