کنسول بریتانیا در هولیر بر اجرای توافق میان هولیر و بغداد در بارە شنگال تاکید کرد

کنسول بریتانیا در هولیر بر اجرای توافق میان هولیر و بغداد در بارە شنگال تاکید کرد

تاکنون 85 گور دسته‌جمعی کوردهای ایزدی که توسط داعش قتل عام شده‌، در اطراف شنگال پیدا شده‌اند.

سرکنسول بریتانیا در اقلیم کوردستان  روز پنجشنبه در کنفرانس سالگرد نسل کشی کوردهای ایزدی  در هولیر سخنرانی کرد.

رزی کیو، سرکنسول بریتانیا در هولیر گفت: «بریتانیا به همکاری با حکومت اقلیم کوردستان برای پایان دادن به خطرات داعش و همچنین هماهنگی با سازمان‌های غیر دولتی و یونیتاد برای بررسی جنایات داعش ادامه خواهد داد».

او گفت، پس از گذشت 9 سال، ایزدهیا هنوز به عدالت نیاز دارند. ما خوشحالیم که 8000 کورد ایزدی تاکنون نجات یافته اند و به آنها کمک می شود. ما از قانون نجات یافتگان ایزدی که در سال 2021 تصویب شد استقبال و حمایت می کنیم و بریتانیا در تمام بعدها کمک های مالی بە ایزدیها را ادامە خواهد داد.

٩ سال از جنایت داعش علیە کوردهای ایزدی می‌گذرد و هنوز سرنوشت هزاران نفر از آنان نامعلوم است.

در سوم آگوست ٢٠١٤ تروریستان داعش، حمله گسترده‌ای را علیه شهر شنگال، مرکز کوردهای پیرو دین ایزدی، آغاز کردند که در نتیجه آن بیش از پنج هزار کورد ایزدی جان خود را از دست دادند و حدود دو هزار ٧٤٥ کودک ایزدی بی‌سرپرست شدند.

حمله داعشی‌ها، آواره شدن بیش از ٣٢٥ هزار کورد ایزدی را در پی داشت. داعشی‌ها همچنین شش هزار و ٤١٧ کورد ایزدی را ربودند که تاکنون سرنوشت دو هزار ٦٩٣ نفر از آنان نامعلوم است.

تاکنون ٨٥ گور دسته‌جمعی کوردهای ایزدی که توسط داعش قتل عام شده‌، در اطراف شنگال پیدا شده‌اند.

پس از یک سال از اشغال شنگال توسط داعش با فرماندهی رهبر مسعود بارزانی طی عملیاتهایی شهر بار دیگر بە کنترل نیروی پیشمرگە درآمد.