حملات متقابل ارتش ترکیه و پ.ک.ک ده‌ها کشته بر جای گذاشت

ترکیە آمارهای جنگ در ماە ژوئن را انتشار داد

این حملات در مناطق “زاپ” و “خواکورک” جنوب کوردستان رخ دادەاند.

در حملات متقابل ارتش ترکیه و حزب کارگران کوردستان، ده‌ها گریلای پ.ک.ک جان باختەو سرباز ترک، کشته شده‌اند.

وزارت دفاع ترکیه، روز جمعه 17 نوامبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حمله هوایی به پایگاه‌های حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در مناطق زاپ و خواکورک، 13 گریلای آن حزب کشته شده‌اند.

پ.ک.ک نیز اعلام کرده که در حملاتی به ارتش ترکیه در مناطق زاپ و خواکورک و متینا که در طول یک هفته انجام شده‌اند 16 سرباز ترک را کشته‌اند.

ترکیه از سال گذشته، در مناطق مرزی اقلیم کوردستان عملیات گسترده‌ای علیه پ.ک.ک آغاز کرده است.

بر پایه آمار اعلام شده، تاکنون در جریان این عملیات حدود 150 سرباز ترک و 500 گریلای پ.ک.ک کشته شده‌اند.

دولت ترکیە و پ.ک.ک هر از چند گاهی آمارهایی در رابطە با جنگ ظاهری خود اعلام می کنند کە خیلی با واقعیت فاصلە دارند و این آمارها هیچگاە از طرف منابع مستقل خبری تأیید نشدەاند.

درگیری‌های ارتش ترکیه و نیروهای پ.ک.ک در مناطق مرزی اقلیم کوردستان، تلفات جانی و خسارات مالی بسیاری برای اقلیم به بار آورده‌اند.

مقامات اقلیم کوردستان و عراق، بارها از ترکیه و پ.ک.ک خواسته‌اند که درگیری‌های خود را به خارج از مرزهای اقلیم کوردستان منتقل کنند.