سازمان میراث و آثار باستانی از کشف ۵۰ موقعیت باستانی در کرکوک خبر داد

سازمان میراث و آثار باستانی از کشف ۵۰ موقعیت باستانی در کرکوک خبر داد

این آثار در محله‌های المصلی و امام قاسم کشف شده‌اند.

سازمان کل میراث و آثار باستانی عراق روز پنجشنبه ۱۶آذر ۱۴۰۲ از کشف حدود ۵۰ موقعیت و ساختمان باستانی جدید در استان کرکوک خبر داد.

در پی تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته توسط کادر سازمان آثار باستانی و میراث کرکوک، بیش از ۱۵ موقعیت باستانی و ۳۰ ساختمان قدیمی کشف شد.

هادی محمد، رئیس کمیته‌ی بررسی آثار باستانی این استان گفت که این کمیته کار خود را در محله “المصلی”، “امام قاسم” در مرکز کرکوک و دو طرف رود زاب آغاز کرده است.

وی گفت که امکان کشف موقعیت‌های باستانی دیگر تا پیش از پایان بررسی‌ها در ماه ژانویه وجود دارد.