تنها در سال 2023، PKKحداقل 60 کودک را در غرب کوردستان ربودە است

تنها در سال 2023، PKKحداقل 60 کودک را در غرب کوردستان ربودە است

با وجود وعده های HSD و فرمانده آن به سازمان ملل، ربودن و مسلح کردن اجباری کودکان در غرب کوردستان ادامه دارد.

  سال گذشته حداقل 60 کودک در غرب کوردستان توسط گریلاهای گروه “جوانان انقلابی” پ.ک.ک ربوده شدند تا برای خدمت بە پ.ک.ک مسلح شوند. علیرغم تلاش خانواده ها برای بازگرداندن فرزندانشان، هنوز از سرنوشت برخی از آنها اطلاعی در دست نیست.

گریلاهای پ.ک.ک نه تنها در مناطق تحت کنترل نیروهای سوریە دموکراتیک (ق.س.د)، بلکه در محله های اشرفیه و شیخ مقصودی در استان حلب و اردوگاه آوارگان شهبا نیز کودکان را ربوده اند.

در میان کودکانی که توسط گریلاهای PKK ربوده شده اند، کودکان بیمار، یتیم و بی سرپرست و دانش آموزان نیز بودەاند. بنگاە خبررسانی “دارکا مازی” هویت اکثر کودکان ربوده شده توسط پ.ک.ک را مستند کرده است. در اینجا اسامی کودکان ربوده شده توسط PKK و شاخه های آن در سال 2023 آمده است:

 1. الیف محمد عثمان، 16 ساله، در 01.07.2023 در تل رفعت ربوده شد.

 2. حلا محمد حاج دیبو، 16 ساله، در محله شیخ مقصود حلب ربوده شد.

 3. عمر ولید الحبیب، 16 ساله، عرب الاصل، در 17/2/2023 در قامشلو ربوده شد.

 4. محمد حسین هورو 14 ساله در تاریخ 28/2/2023 در محله شیخ مقصود ربوده شد.

 5. دیلیار محمد کانو، 15 ساله، در 26/2/2023 در روستاهای کوبانی ربوده شد.

 6. خالده حسن سلیمان، 13 ساله، در تاریخ 11/3/2023 در محله شیخ مقصود حلب ربوده شد.

 7. اصیل محمد حاج حسین، 15 ساله، در 28/3/2023 در رقه ربوده شد.

 8. امجد عبدالرزاق طه، 13 ساله، در 21/4/2023 در حسکه ربوده شد.

 9. فدا عبدالجلیل محمد قاسم، 17 ساله.

 10. نبی علی الفصل، 13 ساله، ربوده شده در منبج.

 11. جاسم حسین ظاهر، 16 ساله، در محله سیف الدوله رقه ربوده شد.

 12. خلیل ابراهیم حسن، 11 ساله، ربوده شده در 1/4/2023 در رقه.

 13. محمد جمال عثمان، 17 ساله، ربوده شده در رقه.

 14. مهیار بدرخان آتی، 14 ساله، در تاریخ 28/4/2023 در روستای تل غزال کوبانی ربوده شد.

 15. محمد نور احمد رمضان، 16 ساله، در 14/5/2023 در رقه ربوده شد.

 16. محمد حسین، 15 ساله، در 12.3.2023 در شهر الطبقه رقه ربوده شد.

 17. بیال محمد صالح، 13 ساله، در 24/3/2023 در قامشلو ربوده شد.

 18. روبین ابراهیم قاسو، 17 ساله، در تاریخ 2023/06/07 در محله شیخ مقصود حلب ربوده شد.

 19. هیوی ریاض محمود، 13 ساله، ربوده شده در قامشلو.

 20. صلاح یاسین نجم، 13 ساله، ربوده شده در 7/6/2023 در حسکه.

 21. محمد عبدالقادر احمد، 14 ساله، در 11/6/2023 در گرکه لکه، قامیشلو ربوده شد.

 22. مصطفی محمد علی، 15 ساله، در 26/6/2023 در کوبانی ربوده شد.

 23. زلیخا عبدو، 13 ساله، در 1/7/2023 در کوبانی ربوده شد.

 24. محمد محمد خلیل، 17 ساله، اهل کوبانی، در 10/6/2023 در منبج ربوده شد.

 25. اناس طلعت ضیاب، 16 ساله، ربوده شده در 12/7/2023 در رقه.

 26. حسین حسن سیر، 16 ساله، ربوده شده در 12/7/2023 در رقه.

 27. حمزه نزل محمد، 16 ساله، در 10/07/2023 در روستای دیرسوان/عفرین ربوده شد.

 28. جیدان عدنان محمد، 16 ساله، در 5/7/2023 در روستای اوسلجی در منبج ربوده شد.

 29. طالب حسام درویش، 17 ساله، ربوده شده در 13/7/2023 در رقه.

 30. محمد منهال محمد، 14 ساله، در 13/7/2023 در رقه ربوده شد.

 31. علی سامر عبود، 14 ساله، در تاریخ 19/7/2023 در منبج ربوده شد.

 32. روا علا بکری، 12 ساله، ربوده شده در محله شیخ مقصود حلب.

 33. یاسر جمعه قربتی، 17 ساله، اهل حسکه، در 12/08/2023 در رقه ربوده شد.

 34. فرح حسین، 13 ساله، در تاریخ 7/8/2023 در کوبانی ربوده شد.

 35. طاها قاضی جرجیس، 14 ساله، در 22/8/2023 در رقه ربوده شد.

 36. محمد احمد شیخ علی، 14 ساله، در 23/8/2023 در دیرالزور ربوده شد.

 37. محمد حسین شیخ علی، 13 ساله، در تاریخ 23/8/2023 در دیرالزور ربوده شد.

 38. اینان عثمان، 12 ساله، در قامیشلو ربوده شد.

 39. رامی حسن العلی، 11 ساله، در تاریخ 9/9/2023 در محله شیخ مقصود حلب ربوده شد.

 40. بریانا احمد حاج علی، 14 ساله، ربوده شده در 6/10/2023 در ترابسی.

 41. سیمیل زیدان اسماعیل، 14 ساله، ربوده شده در 17/10/2023 در قامیشلو.

 42. میراو عدنان خاشو، 15 ساله، در 17/10/2023 در قامیشلو ربوده شد.

 43. سالین خلیل، 14 ساله، ربوده شده در قامیشلو.

 44. آزادین باکری نسان 12 ساله در تاریخ 20/10/2023 در محله شیخ مقصود حلب ربوده شد.

 45. سولین ابراهیم، ​​15 ساله، در 30/10/2023 در قامشلو ربوده شد.

 46. ​​نشاط فواز حسین، 16 ساله، در 29/10/2023 در حسکه ربوده شد.

 47. ابی حسین، 17 ساله، ربوده شده در 30/10/2023 در منبج.

 48. حسین ثروت الماشی، 14 ساله، در تاریخ 1392/1/11 در منبج ربوده شد.

 49. محمد عبدالله، 15 ساله، در 4/11/2023 در حسکه ربوده شد.

 50. عمر هلال حمدی، 14 ساله، ربوده شده در منبج.

 51. صبریه شیار مستو، 13 ساله، در 8/11/2023 در حلب ربوده شد.

 52. آستر عبدالسلام احمد 14 ساله در تاریخ 16/11/2023 در محله شیخ مقصود حلب ربوده شد.

 53. ابراهیم محمد البرغولی، 13 ساله، ربوده شده در 16/11/2023 در منبج.

 54. عمر مصطفی حسن، 13 ساله، در 20/11/2023 در محله شیخ مقصود حلب ربوده شد.

 55. احمد عدنان حسن، 13 ساله، در 28/11/2023 در حسکه ربوده شد.

 56. امل قهرمان شیخ محمد، 12 ساله، در نوامبر 2023 در کوبانی ربوده شد.

 57. فیاض عیسی محمد، 13 ساله، در 14/12/2023 در کوبانی ربوده شد.

 58. محمد حسین حسن، 16 ساله، ربوده شده در 20/12/2023 در منبج.

 59. وفا ضیاب احمد، 16 ساله، در دسامبر 2023 در رقه ربوده شد.

 60. محمد نور ابراهیم، ​​13 ساله، در دسامبر 2023 در رقه ربوده شد.

ربودن کودکان و مسلح کردن اجباری آنها در حالی انجام می شود که مظلوم کوبانی، فرمانده HSD، در سال 2019 با ویرجینیا گامبا، نماینده سازمان ملل در امور کودکان، توافق نامه ای امضا کرد که در آن قول داده بود کودکان را در نیروهای خود مسلح نکند و کودکان مسلح در صفوف جنگجویان خود را نیز آزاد کند. اما بر اساس شواهد و اطلاعات منتشر شده، HSD و فرمانده آن به توافقنامه و امضای خود عمل نکرده و هنوز هم ربودن و مسلح کردن کودکان در غرب کردستان همچنان ادامه دارد.