MIT از هدف قرار دادن یکی دیگر از کادرهای PKK در سلیمانیه خبر داد

MIT از هدف قرار دادن یکی دیگر از کادرهای PKK در سلیمانیه خبر داد

از اوایل دسامبر، حدود 10 فرمانده، کادر و مقامات ارشد پ ک ک در حملات نیروهای “مت” ترکیه در سلیمانیه و غرب کوردستان هدف قرار گرفتە و جان باختەاند.

دولت ترکیه دیروز پنج شنبە 4/1/2024، اعلام کرد که یکی دیگر از کادرهای پ.ک.ک به نام “صادق شیخ احمد” را در منطقە پنجوین استان سلیمانیه جنوب کوردستان هدف قرار داده است. رسانه های پ ک ک پیشتر گزارش داده بودند که صادق شیخ احمد در 24 دسامبر سال گذشته همراه با یکی از فرماندهان ی.پ.ژ به نام آرین آره در منطقه پنجوین جان باختند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، یکی دیگر از گریلا و کادرهای پ.ک.ک به نام صادق شیخ احمد با اسم رمز «هیرش برخودان» در حمله یک جانبه سازمان اطلاعات ترکیه (MIT) در شهر پنجون جنوب کوردستان هدف قرار گرفتە است.

آناتولی، خبرگزاری رسمی دولت ترکیا روز پنجشنبه گزارش داد که صادق شیخ احمد با مقامات ارشد پ ک ک کار می کرد.

گفتنی ست کە رسانه های پ ک ک پیشتر گزارش داده بودند که صادق شیخ احمد در 24 دسامبر سال گذشته همراه با یکی از فرماندهان ی.پ.ژ به نام آرین آره در منطقه پنجوین جان باختند.

از اوایل دسامبر، حدود 10 فرمانده، کادر و مقامات ارشد پ ک ک در حملات نیروهای “مت” ترکیه در سلیمانیه و غرب کوردستان هدف قرار گرفتە و جان باختەاند.