پیرەژنەک د تەندوورێ دە شەوتی و جان دا

پیرەژنەک د تەندوورێ دە شەوتی و جان دا

 ل گوندەکێ باژێرێ وانێ یێ باکوورێ کوردستانێ، پیرەژنەک د تەندوورێ دا شەوتی و جان دا.

دوھی ل گوندێ گۆلەگەنی یێ باژێرۆکێ ئۆزالپ یێ وانێ، پیرەژنەک ب ناڤێ خەیریا ئاک (69 سالی) دەما دخواست تەندوورا دادایی کۆنترۆل بکەت، کەت تەندوورێ.

ل گۆری ئاگاھیان، لێ وێ پیرەژنێ کۆنترۆلا خوە ژ دەست دا و کەت تەندوورێ و شەوتی. ھەتا ژ تەندوورێ ھات دەرخستن، پرانیا لاشێ وێ شەوتی و د رێکا نەخوەشخانێ دا جانێ خوە ژ دەست دا.

پوستێن ھەمان بەش