ل وێرانشەھرا رحایێ جۆتیارا رێ گرتن

ل وێرانشەھرا رحایێ جۆتیارا رێ گرتن

 ل باژارێ رحایێ ل ناڤچەیا وێرانشەھرێ جۆتیاران برینا کارەبێ پرۆتەستۆ کر و رێیا باژێری گرت. ل وێرانشەھرێ گەلەک جاران کارەبا جۆتیاران دچیت و ژ بەر نەبوونا کارەبێ مەخدوور دبن. لەورا ئیرۆ د وەختێ نیڤرۆ دا جۆتیار ل گوندێ قزبەگی کو دکەڤیتە ناڤبەرا رحا و وێرانشەھرێ لھەڤ جڤیان و کەڤر دانان ناڤا رێکێ.

پشتی ھەڤدیتنا لگەل جەندرمەیان جۆتیار رازی بوون و ڤەگەریان مالێن خوە.

ھەر وەھا د مەھێن بۆری دا ل ناڤچەیا قۆسەرا  سەر ب مێردینێ جۆتیارا رێ گرتبوون و نەبوونا کارەبێ پرۆتەستۆ کربوو.

پوستێن ھەمان بەش