22 بالەفر و 24 ھەلیکۆپتەرێن ئەفغانستانێ هاتن رەڤاندن

22 بالەفر و 24 ھەلیکۆپتەرێن ئەفغانستانێ هاتن رەڤاندن

پشتی کو کێم مابوو تالیبان ب تەمامی ئەفغانستانێ بیخیتە د دەستێن خوە دا، بەشەک ژ ئارتێشا ئەفغانستانێ بالەفرێن شەری و ھەلیکۆپتەر رەڤاندن ئۆزبەکستانێ. د ناڤ بالافران دا 22 بالافرێن لەشکەری و 24 ھەلیکۆپتەر ھەنە. د بالافرەکێ ژ وان دا ب سەدان لەشکەر ھەبوونە.

ل سەر مژارێ سەردۆزگەریا ئۆزبەکستانێ راگھاند کو د 14-15ێ تەباخێ دا 22 بالەفرێن لەشکەری و 24 ھەلیکۆپتەرێن ئەفغانستانێ سنۆرێ ئاسمانی یێ ئۆزبەکستانێ  بەزاندیە و چوونە ئۆزبەکستانێ. سەردۆزگەری راگھاندیە کو د بالافرەکێ دا 585 لەشکەر ھەبوونە.

د داخوویانیا د دەربارێ بالەفران دا، بەحسا بالافرەکا دی یا کو د 15ێ مەھێ دا ئیزن خواستیە کو بچیتە بالافرگەھا ھانابادێ، تێ دا 314 لەشکەرێن ئەفغانی ھەبوونە.

د داخوویانیێ دە ھاتیە راگھاند کو بۆ شۆپاندنا بالافرێن ئەفغانستانێ، بالافرێن ئۆزبەکستانێ ھاتنە وەزیفەدارکرن دا وان بشۆپینن و بالەفرا میگ-29  یا ئۆزبەکان ل ھەوا ل بالەفرەکا ئەفغان کەتیە. بالەفر کەتیە دەڤەرا سوورھاندەریایێ و پیلۆتان خوە ب پەراشووتان ئاڤێتنە خوارێ.

پوستێن ھەمان بەش