ل باکور رێیێن 5 پارێزگەهان و ب سەدان گوندان ژ بەر بەرفێ هاتنە گرتن

ل باکور رێیێن 4پارێزگەهان و ب سەدان گوندان ژ بەر بەرفێ هاتنە گرتن ل پارێزگەھێن وان، مووش، جۆلەمێرگ و بەدلیس و شرنەخ یێن باکورێ کوردستانێ رێیێن ب سەدان گوندان ژ بەر بەرف و باگەرێ ھاتن گرتن. ئەڤ چەند رۆژن ل چەند پارێزگەھێن باکورێ کوردستانێ ب تایبەت ل مووش، جۆلەمێرگ، بەدلیس، شرنەخ و وانێ پێلەکا گران یا بەرفێ دەست پێ کریە و ھەتا نھا ژی بەردەوامە. ل گۆری ئاگاھیان، ھەتا نھا ژ بەر بەرف و باگەرێ ل جۆلەمێرگێ رێیێن 159 گوندان، ل مووشێ رێیێن 115 گوندان، ل بەدلیسێ رێیێن 226 گوندان، ل شرنەخێ رێیا 16 گوندان و ل وانێ ژی رێیێن زێدەتری 300 گوندان ئاسێ بوونە. تیمێن پاقژکرنا رێیێ ل تەڤاھیا پارێزگەھان کار دکەن و مژوولی ڤەکرنا رێیێن گوندانن.

ل پارێزگەھێن وان، مووش، جۆلەمێرگ و بەدلیس و شرنەخ یێن باکورێ کوردستانێ رێیێن ب سەدان گوندان ژ بەر بەرف و باگەرێ ھاتن گرتن.

ئەڤ چەند رۆژن ل چەند پارێزگەھێن باکورێ کوردستانێ ب تایبەت ل مووش، جۆلەمێرگ، بەدلیس، شرنەخ و وانێ پێلەکا گران یا بەرفێ دەست پێ کریە و ھەتا نھا ژی بەردەوامە.

ل گۆری ئاگاھیان، ھەتا نھا ژ بەر بەرف و باگەرێ ل جۆلەمێرگێ رێیێن 159 گوندان، ل مووشێ رێیێن 115 گوندان، ل بەدلیسێ رێیێن 226 گوندان، ل شرنەخێ رێیا 16 گوندان و ل وانێ ژی رێیێن زێدەتری 300 گوندان ئاسێ بوونە.

تیمێن پاقژکرنا رێیێ ل تەڤاھیا پارێزگەھان کار دکەن و مژوولی ڤەکرنا رێیێن گوندانن.

پوستێن ھەمان بەش