ژ ترسا شەرێ پەکەکێ و ترکیێ گوندەکێ چەمچەمال ژی ڤالا بوو!

ژ ترسا شەرێ پەکەکێ و ترکیێ گوندەکێ چەمچەمال ژی ڤالا بوو!

 خەلکێ گوندەکێ باژارۆکێ چەمچەمال یێ سلێمانیێ ژ بەر چەکدارێن پەکەکێ و ترسا ئێرشێن ترکیێ بار کرن. چەند گوند ژی ل بەر ڤالاکرنێ نە.

ل گۆری ئاگاھیان، خەلکێ گوندێ «تووتەقەل» یێ چەمچەمالێ ژ بەر چەکدارێن پەکەکێ و ترسا ئێرشێن ترکیێ بار کرنە و گوند ڤالا بوویە.

ل گۆری ئاگاھیان، خەلکێ گوند گۆتبوو چەکدارێن پەکەکێ ئێدی ھاتنچوونا گوندێ مە نەکن لێ چەکدارێن پەکەکێ قەبوول نەکربوون، ژ بەر وێ ژی د ناڤبەرا وان دا ئالۆزی دەرکەتبوو، گوندی نەچار مابوون بار بکن.

بەرپرسێ لقا 19 یا پەدەکێ ل چەمچەمالێ، «سەیید رێبوار» ژی راگهاند، ژ بلی گوندێ «تووتەقەل» خەلکێ چەند گوندێن دنیێن چەمچەمالێ ھشیاری دانە پەکەکێ دا کو ھاتنچوونا گوندێن وان نەکن.

سەیید رێبوار ھەر وھا گۆت، ئەگەر پەکەکە ل سەر ھاتنچوونا خوە بەردەوام بە خەلکێ وان گوندان ژی دێ بار بکن.

پوستێن ھەمان بەش