ل دەڤەرا شێروان مەزن یا مێرگەسۆرێ 55 گوند ژ بەر پەکەکێ ھاتنە ڤالاکرن

ل دەڤەرا شێروان مەزن یا مێرگەسۆرێ 55 گوند ژ بەر پەکەکێ ھاتنە ڤالاکرن

اقایمەقامێ ناحیا شێروان مەزن یا مێرگەسۆرێ دبێژە، ژ بەر پەکەکێ ب دەھان گوندێن دەڤەرێ ھاتنە ڤالاکرن و زیانەک مەزن گھیشتیە خەلکێ دەڤەرێ.

قایمەقامێ ناحیا شێروان مەزن یا باژارۆکێ مێرگەسۆرێ، کۆڤان رەشید راگهاند، ل دەڤەرا مە پەکەکە بوویە سەرێشە بۆ خەلکێ دەڤەرێ و زیانەک مەزن گھیشتیە خەلکێ.

کۆڤان رەشید ھەر وھا گۆت، ل دەڤەرا مە 73 گوند ھەنە. ژ وان گوندان تەنێ 18 گوندان خەلک تێ دا ھەنە، 55 گوند ڤالا بوونە. ھەموو ژی ژ بەر شەرێ پەکەکێ یە.

قایمەقامێ ناحیا شێروان مەزن دا خویاکرن، ژ بلی ڤالاکرنا گوندان و زیانێن مادی، کۆمەک وەلاتی ژی ژ بەر شەرێ پەکەکێ شەھید بوونە.

پوستێن ھەمان بەش