راپرسیا 4 باژارێن باکورێ کوردستانێ: دەنگێن هەدەپێ و ئاکەپێ داکەتنە

hdp-akp-turkey-kurdistan-election

ل گۆر راپرسی و لێکۆلینێ یا «ئاسالێ»، ل پارێزگەھێن ئامەد، مێردین و وانێ پارتیا دەمۆکراتیکا گەلان (ھەدەپە) پارتیا یەکەم و ئاکەپە ژی پارتیا دویەمە و ھەر وھا ل رحایێ ژی ئاکەپە پارتیا یەکەم و ھەدەپە پارتیا دویەمە.

کۆمپانیا راپرسی و لێکۆلینێ یا «ئاسالێ»، ئەنجامێن راپرسیا ل پارێزگەھێن ئامەد، مێردین، رحا و وانێ یێن باکورێ کوردستانێ ئەشکەرە کر.

ل گۆر راپرسیێ ھەدەپە ل 3 باژاران یەکەمە و ئاکەپە ل باژارەکێ یەکەمە. ھەر وھا ل ھەر 4 باژاران ژی ل گۆر ھلبژارتنێن 2018ێ رێژەیا دەنگێن ھەدەپێ و ئاکەپێ داکەتنە و رێژەیا دەنگێن جەهەپێ زێدە بوونە.

ل گۆر ئەنجامێن راپرسیێ ل ھەر 4 باژاران دەنگێ پارتیان وھا نە:

ل ئامەدێ ھەدەپە: %59.7، ئاکەپە: %18.6، جەهەپە: %4.8، دەڤا: %3.6

ل مێردینێ ھەدەپە: %51.2، ئاکەپە: %25.5، جەهەپە: %6، مەھەپە: %2.4

ل رحایێ ئاکەپە: %45.3، ھەدەپە: %28.5، جەهەپە: %5.5، مەھەپە: %5.2

ل وانێ ھەدەپە: %53.5، ئاکەپە: %26.9، جەهەپە: %5.1، مەھەپە: %2.4

پوستێن ھەمان بەش