سەندیکایا پارێزەرێن دیاربەکرێ ژ دۆزا “کۆمکوژیا ئەرمەنان” بەرائەت بوو

سەندیکایا پارێزەرێن دیاربەکرێ ژ دۆزا"کۆمکوژیا ئەرمەنان" بەرائەت بوو

سکالایا کو ژ بەر داخویانیێن سەندیکایا پارێزەرێن دیاربەکرێ کو د سالا 2018ێ دا، ل سەر بوویەرێن 1915ێ راگھاندبوو و تێ دا ئەو بوویەر وەک کۆمکوژی ناس کربوو ئەنجام دا و  د ئەنجاما بریارا دادگەھێ دا ژی رێڤەبریا بارۆیا دیاربەکرێ بەرائەت بوو.

دۆزگەریا کۆماری یا دیاربەکرێ، ب ھێنجەتا کو سەندیکایا پارێزەرێن دیاربەکرێ ب وان داخویانیان دەولەتا ترکیێ بچووک خستیە و د ناڤ جڤاکێ دا کین و نەفرەت پەیدا کریە ل دژی سەندیکایێ سکالا تۆمار کربوو.

د بریارا دادگەھا دیاربەکرێ دا کو د 17ێ جۆتمەھێ دا ھات ئەشکەرەکرن، ھاتیە راگھاندن کو “ژ بەر داخویانیان چ تاوانەکا جەزاکرنێ چێنەبوویە و راگھاندنا داخویانیێ ژی د ب پاراستنا مافێ ئازادیا دەربیرینا فکر و رامانان دەیە.” ب وێ سەدەمێ ژی بریارا بەرائەتا رێڤەبرێن سەندیکایێ کو ل دژی وان سکالا ھاتبوو کرن، ھاتیە دایین.

ھێژایی گۆتنێیە کو بەرێ ژی چەندین جاران ژ بەر ھەمان داخویانیان و ب ھەمان تاوانباریان دۆز ھاتبوون ڤەکرن، لێ دادگەھێ ژی ب ھەمان ئاوایی بریارا بەرائەتا رێڤەبرێن سەندیکایێ دابوو.

ژ ئالیێ دن ڤە؛ ژ بەر داخویانیێن سەندیکایا پارێزەرێن دیاربەکرێ کو د سالا 2020 و 2021ێ دا، د سالڤەگەرا بوویەرێن 1915ێ دا راگھاندبوون ژی؛ دەستوورا ڤەکرنا دۆزێ ھاتبوو دایین، لێ ھێژ دۆز نەھاتیە ڤەکرن.

پوستێن ھەمان بەش