ترکیێ بارەگەهێن په‌كه‌كێ ل برادۆستێ بۆمبەباران كرن

ترکیێ بارەگەهێن په‌كه‌كێ ل برادۆستێ بۆمبەباران كرن فرۆکەیێن شەر یێن ترکیێ بارەگەهێن په‌كه‌كێ یێن ل ده‌ڤه‌را برادۆستێ یا ل ناحیا سیدەکانێ بۆمبەباران کرن. ئیرۆ فرۆکەیێن شەر یێن ترکیێ، بارەگەهێن پارتیا کارکەرێن کوردستانێ (په‌كه‌كێ) یێن ل چیایێ بۆلێ بۆمبەباران کرن. هات راگهاندن کو فرۆکەیێن شەر 4 جاران ل پەی هەڤ ئەو دەڤەر بۆمبەباران کرن. هەتا نها زیانێن بۆمبەبارانا ترکیێ ل سەر بارەگەهێن په‌كه‌كێ نه‌ دیارن، ژ بەر کو چ کەس نکارە نها بگهە وێ ده‌ڤه‌رێ. ناحیا سیدەکان سەر ب قەزایا سۆرانێ ڤەیە و 144 کیلۆمەترۆیان دکەڤە باکورێ رۆژهلاتێ هەولێرێ، ژ بەر کو هەڤسینۆرێ ئیران و ترکیێ یە، ئەو ناڤچە گەلەک جاران ژ ئالیێ ئیران و ترکیێ ڤە ب بهانەیا هەبوونا په‌كه‌كێ و پارتیێن دن رۆژهلاتێ کوردستانێ، تێ بۆمبەبارانکرن و د ئەنجامێ دا وەلاتی دبن قوربانی و زیانێن مەزن دگه‌هن سەکتۆرا چاندنیێ ل ده‌ڤه‌رێ.

فرۆکەیێن شەر یێن ترکیێ بارەگەهێن په‌كه‌كێ یێن ل ده‌ڤه‌را برادۆستێ یا ل ناحیا سیدەکانێ بۆمبەباران کرن.

ئیرۆ فرۆکەیێن شەر یێن ترکیێ، بارەگەهێن پارتیا کارکەرێن کوردستانێ (په‌كه‌كێ) یێن ل چیایێ بۆلێ بۆمبەباران کرن.

هات راگهاندن کو فرۆکەیێن شەر 4 جاران ل پەی هەڤ ئەو دەڤەر بۆمبەباران کرن.

هەتا نها زیانێن بۆمبەبارانا ترکیێ ل سەر بارەگەهێن په‌كه‌كێ نه‌ دیارن، ژ بەر کو چ کەس نکارە نها بگهە وێ ده‌ڤه‌رێ.

ناحیا سیدەکان سەر ب قەزایا سۆرانێ ڤەیە و 144 کیلۆمەترۆیان دکەڤە باکورێ رۆژهلاتێ هەولێرێ، ژ بەر کو هەڤسینۆرێ ئیران و ترکیێ یە، ئەو ناڤچە گەلەک جاران ژ ئالیێ ئیران و ترکیێ ڤە ب بهانەیا هەبوونا په‌كه‌كێ و پارتیێن دن رۆژهلاتێ کوردستانێ، تێ بۆمبەبارانکرن و د ئەنجامێ دا وەلاتی دبن قوربانی و زیانێن مەزن دگه‌هن سەکتۆرا چاندنیێ ل ده‌ڤه‌رێ.

پوستێن ھەمان بەش