ل ھاتایێ دو ئەردھەژێن نوو روودان

 ل ھاتایێ دو ئەردھەژێن نوو روودان

دو ئەردهەژ ب پلەیا 6.4 ل باژارۆکێ دەفنە و 5.8 پلە ل باژارۆکێ سامانداغێ یێن سەر ب هاتایێ چێبوون.

ل گۆر داخویانیا (ئافاد)ێ د دەمژمێر 20:04ێ دا ل ناڤچەیا دەفنەیا ھاتایێ ئەردھەژەکە ب پلەیا 6.4ێ پێک ھات.

ئەردھەژا کو ل پارێزگەھێن دەردۆرێ ژی هەست پێ هات کرن، 16.7 کیلۆمەتران د بن ئەردێ دا پێک ھات.

پشتی ئەردھەژا ل دەفنایێ، ئەردھەژەک دن ژی پارێزگەھا ھاتایێ ھەژاند، ڤێ جارێ ئەردهەژێ ب پلەیا 5.8 ل سەر پیڤانا ریختەرێ باژارۆکێ سامانداغ هەژاند.

پوستێن ھەمان بەش