درۆنەکی ترکیێ ل سەر رێیا قامشلۆ ل ئۆتۆمۆبیلەکی دا

درۆنەکی ترکیێ ل سەر رێیا قامشلۆ ل ئۆتۆمۆبیلەکی دا

ھات راگەھاندن، درۆنەکە ترکیێ ئۆتۆمۆبیلەک ل سەر رێیا قامشلۆ تربەسپی کر ئارمانج.

ل گۆر ژێدەریکی کو ژ بۆ کوردستان 24ێ ئاخفتیە، ئۆتۆمۆبیلا ئارمانجکری سڤیلە و ل گوندێ بوێرا ل سەر رێیا قامشلۆ-تربەسپیێ ھاتیە ئارمانجکرن.

ل گۆری زانیاریێن دەستپێکی، د ئەنجاما ڤێ ئێریشێ دا، کەسەکی جانێ خوە ژ دەست دایە و کەسەکی دن ژی بریندار بوویە.

پوستێن ھەمان بەش