ژ بۆ 5 باژارێن باکورێ کوردستانێ ھشیاریا بارانا بھێز

ژ بۆ 5 باژارێن باکورێ کوردستانێ ھشیاریا بارانا بھێز

 ژ بۆ باژارێن مێردین، شرنەخ، جۆلەمێرگ، ئێلھ و سێرتێ یێن باکورێ کوردستانێ ھشیاریا بارانا بھێز ھات دایین.

رێڤەبەریا گشتییا کەشناسیا ترکیێ راگھاند، سبە ژ دەستپێکا دەمژمێرێن رۆژێ ڤە، ل باژارێن مێردین، شرنەخ، جۆلەمێرگ، ئێلھ و سێرتێ بارانەکە بھێز دێ ببارە.

ل گۆر پێشبینیان، ل دەڤەرێن کو بلنداھیا وان 1800 مەترە زێدەترە، تەڤی بارانێ بەرف ژی دێ ببارە.

تەڤی بارانا بھێز، ل ھەمبەر لەھی، برووسک، تەرگ و ئاستەنگیێن ڤەگوهاستنێ، ھشیاریا بالداربوونێ ھات دایین.

پوستێن ھەمان بەش