ژ بۆ 16 باژارێن ترکیێ و باکور ھشیاریا بارانەکا بھێز تێ دایین

ژ بۆ 16 باژارێن ترکیێ و باکور ھشیاریا بارانەکا بھێز تێ دایین

 رێڤەبەریا کەشوھەوایێ یا ترکیەیێ ژ بۆ 16 باژارێن ترکیێ و باکورێ کوردستانێ ھشیاریا بارانەکا بھێز ددە. ل گۆر ھشیاریێ دێ ل ھن ناڤچەیان ژی بەرف ببارە.

رێڤەبەریا کەشووھەوایێ یا ترکیەیێ د ھشیارنامەیەکا خوە یا نوو دە دا زانین، دێ ئیرۆ ل 16 باژارێن ترکییێ و باکورێ کوردستانێ بارانەکا بھێز ببارە و ئەگەرا رابوونا لەھیێ ژی ھەیە.

د ھشیارنامەیێ دە ھەر وھا ھاتە دیارکرن، ل چەندین ناڤچەیان ژی ئەگەرا بارینا بەرفێ ھەیە.

ژ ئالیەکی دن ڤە ل پرانیا باژارێن باکورێ کوردستانێ ژی ژ دوھ ڤە باران دبارە و ل ھن جھان ھەژمارەک مال و کارگەھ د بن ئاڤێ دا مان.

ل رحایێ ژی ژ بەر بارانا زێدە، ل ناڤچەیێن ھالفەتی، بۆزۆڤا، جەیلانپنار و پرسووسێ ھن مال و جھێن کار د بن ئاڤێ دە مان.

ھەر وھا ل بەژاھیا ناڤچەیێ ھن زەڤیێن چاندنیێ ژی ژ بەر کو د بن ئاڤێ دە مان، زرار دیتن.

پوستێن ھەمان بەش