ژ بۆی بێهنڤەدانێ ژ ئەلمانیایێ هاتن سێواسێ لێ جانێ خوە ژ دەست دان

ژ بۆی بێهنڤەدانێ ژ ئەلمانیایێ هاتن سێواسێ لێ جانێ خوە ژ دەست دان ل ناڤەندا سێواسا باکورێ کوردستانێ ترومبێلەکا بارھەلگر و ترومبێلەکا تاکسی ل ھەڤدان و د بوویەرێ دە 4 کەسان ژیانا خوە ژ دەست دان، کەسەک ژی ب گرانی بریندار بوو. مالباتا ژ بۆ بێھنڤەدانێ ژ ئالمانیایێ ھاتی بۆ باژارێ خوەیێ سێواسێ د وێ ترومبێلا تاکسی دە بوون و ژ ھەمان مالباتێ 3 کەسان ژیانا خوە ژ دەست دان، ئەنداما ھەمان مالباتێ یا دن ژی ب گرانی بریندار بوو. بوویەر ل ناڤەندا باژارێ سێواسێ پێکھات و ترومبێلا تاکسی ل گەل ترومبێلا بارھەلگر ل ھەڤدان و ل سەر ئاگاھدار کرنێ گەلەک تیمێن تەندورستیێ گەھەشتن جیھێ بوویەرێ. ل گۆر ئاگاھیێن چاپەمەنیا ترکیێ د ترومبێلا تاکسی دە ئاژۆکار و 3 کەسێن ژ ھەمان مالباتێ یێن ژ ئالمانیایێ بۆ بێھنڤەدان و بەتلانەیێ ھاتنە باژارێ خوەیێ سێواسێ ژیانا خوە ژ دەست دان. د بوویەرێ دە عەبدولقادر ئونسالێ 45 سالی، ھەڤژینا وی زەینەب ئونسالا 37 سالی و کەچا وان زەینەب بلگە ئونسالا 12 سالی ژیانا خوە ژ دەست دان، عەیشێ بوگلەم ئونسالا 10 سالی ژی ب گرانی بریندار بوو. پارێزگەرێ سێواسێ یلماز شمشەک و رێڤەبەرێ ئەولەھیا سێواسێ بورھان ئاکچای ل جیھێ بوویەرێ لێکۆلین کرن و پارێزگەر شمشەک راگەھاند، د بوویەرێ دە ل سەر ئەگەرا ئاژۆکارێ تاکسیێ ئانگۆ ترومبێلێ دبە کو د دەما گلۆپێن سۆر پێکەتی دە دەرباس ببە تێ سەکناندن و دبە کو بێخەمی ژ ئالیێ ئاژۆکارێ ترومبێلێ دە ھاتبە کرن و بوویەر پێکھاتبە. ل سەر ڤێ ئەگەرێ و ئەگەرێن دن ژی لێکۆلین بەردەوام دکە.

ل ناڤەندا سێواسا باکورێ کوردستانێ ترومبێلەکا بارھەلگر و ترومبێلەکا تاکسی ل ھەڤدان و د بوویەرێ دە 4 کەسان ژیانا خوە ژ دەست دان، کەسەک ژی ب گرانی بریندار بوو. مالباتا ژ بۆ بێھنڤەدانێ ژ ئالمانیایێ ھاتی بۆ باژارێ خوەیێ سێواسێ د وێ ترومبێلا تاکسی دە بوون و ژ ھەمان مالباتێ 3 کەسان ژیانا خوە ژ دەست دان، ئەنداما ھەمان مالباتێ یا دن ژی ب گرانی بریندار بوو.

بوویەر ل ناڤەندا باژارێ سێواسێ پێکھات و ترومبێلا تاکسی ل گەل ترومبێلا بارھەلگر ل ھەڤدان و ل سەر ئاگاھدار کرنێ گەلەک تیمێن تەندورستیێ گەھەشتن جیھێ بوویەرێ.

ل گۆر ئاگاھیێن چاپەمەنیا ترکیێ د ترومبێلا تاکسی دە ئاژۆکار و 3 کەسێن ژ ھەمان مالباتێ یێن ژ ئالمانیایێ بۆ بێھنڤەدان و بەتلانەیێ ھاتنە باژارێ خوەیێ سێواسێ ژیانا خوە ژ دەست دان. د بوویەرێ دە عەبدولقادر ئونسالێ 45 سالی، ھەڤژینا وی زەینەب ئونسالا 37 سالی و کەچا وان زەینەب بلگە ئونسالا 12 سالی ژیانا خوە ژ دەست دان، عەیشێ بوگلەم ئونسالا 10 سالی ژی ب گرانی بریندار بوو.

پارێزگەرێ سێواسێ یلماز شمشەک و رێڤەبەرێ ئەولەھیا سێواسێ بورھان ئاکچای ل جیھێ بوویەرێ لێکۆلین کرن و پارێزگەر شمشەک راگەھاند، د بوویەرێ دە ل سەر ئەگەرا ئاژۆکارێ تاکسیێ ئانگۆ ترومبێلێ دبە کو د دەما گلۆپێن سۆر پێکەتی دە دەرباس ببە تێ سەکناندن و دبە کو بێخەمی ژ ئالیێ ئاژۆکارێ ترومبێلێ دە ھاتبە کرن و بوویەر پێکھاتبە. ل سەر ڤێ ئەگەرێ و ئەگەرێن دن ژی لێکۆلین بەردەوام دکە.

پوستێن ھەمان بەش