رێژەیا بێکاریێ ل ترکیێ و باکورێ کوردستانێ بلند بوویە

رێژەیا بێکاریێ ل ترکیێ و باکورێ کوردستانێ بلند بوویە

ل ترکیێ و باکورێ کوردستانێ رێژەیا بێکاریێ ب ئاوایەکی بەرچاڤ بلند بوویە و نھا نێزیکی 3 ملیۆن و 337 ھەزار کەس بێکارن.

ل گۆر ئامارێن سازیا “توکێ” کو ئیرۆ پێنجشەمبێ 10 تەباخا 2023 بەلاڤ کریە، رێژەیا بێکاریێ د مەھا خزیرانێ دە ل ترکیێ و باکورێ کوردستانێ، ژ سەدی 0.1 بلند بوویە و گھشتیە ژ سەدی 9.6، ھەری زێدە رێژەیا بێکاریێ د ناڤ ژنان دەیە و گھشتیە ژ سەدی 13.2 و د ناڤ مێران دە ژی بۆ ژ سەدی 7.8 بلند بوویە.

ل گۆر ھەمان چاڤکانیێ، ھەژمارا بێکاران د مەھا خزیرانێ دە ل ترکیێ و باکورێ کوردستانێ ل گۆر مەھا بەرێ وێ، دو ھەزار کەسان زێدە بوویە و گھشتیە 3 ملیۆن و 337 ھەزار کەسان.

ھەژمارا کەسێن کو د مەھا خزیرانێ دە ل گۆر مەھا گولانێ کار دیتنە، ب رێژەیا ژ سەدی 0.6 کێم بوویە و گھشتیە ژ سەدی 47.8 ێ. ئەڤ رێژە ژ سەدی 65.2 بۆ مێران و ژ سەدی 30.8 بۆ ژنان بوویە.

پوستێن ھەمان بەش