ل دیلۆکێ کووچکان جەسەدێ زارۆکەکی خوارن

ل دیلۆکێ کووچکان جەسەدێ زارۆکەکی خوارن

گەلەک جارا د جڤاکێ دە مرۆڤ راستی ھندەک بوویەران تێ کو ئەو راستیا جڤاکێ ددن خویاکرن. د ڤان بوویەرێن تراژدیک دە، مرۆڤ ژ مرۆڤاتیا خوە شەرم دکە.

ل دیلۆکێ ناڤچەیا شاھنبەی ھەموەلاتکەک دەما دچوو مالا خوە د رێدە دیت کو د د زەڤیەکا ڤالا دە کووچک تشتەکی دخون . ئاوایێ خوارنا کووچکان بالا ڤی کەسی کشاند و دیت کو جەسەدێ زارۆکەک نوو خوەدێ دایی د تۆربەیەکی دە ژ ئالیێ کووچکان ڤە تێ خوارن. ڤی ھەموەلاتی ھێزا ئەولەھیێ و تیمێن تەندووریستیێ ب ڤێ یەکێ ئاگاھدار کرن.

جەندرمەیان و تیمێن تەندورستیێ بۆ جھێ بوویەرێ ھاتن شاندن. رایەدارێن تەندورستیێ تەسبیت کرن کو زارۆکا (پتکا) کو کرین تۆربەیەکی دە مریە و کورما دایە جەسەدێ وێ و کووچکان بەشەک ژ جەسەدی خوارنە.

پوستێن ھەمان بەش