ل 14 ھەرێمێن شرنەخێ قەدەغە ھاتە راگھاندن

ل 14 ھەرێمێن شرنەخێ قەدەغە ھاتە راگھاندن

ل 14 ھەرێمێن شرنەخێ بۆ جارا دویەم چوونووھاتن بۆ ھەیاما 15 رۆژان ھاتە قەدەغەکرن.

ل 14 ھەرێمێن گرێدایی باژارۆکێن جزیر، سلۆپی، قلەبان، باسا و بەیتووشەباپێ یێن ب سەر باژارێ شرنەخێ ب ھنجەتا پاراستنا ئەولەھیێ، بۆ جارا دویەم چوونووھاتن ھاتە قەدەغەکرن.

دەما قەدەغەیێ ئیرۆ دەستپێ دکە و ھەتا 15 رۆژان بەردەوام دبە.

پارێزگەھا شرنەخێ د 1ێ گولانێ دە ژی ل ھەمان ھەرێمان قەدەخەیا چوونووھاتنێ ژ بۆ دەما 15 رۆژان راگھاندبوو.

پوستێن ھەمان بەش