14 ناڤچەیێن شرنەخێ وەکی ھەرێمێن ئەولەکاریێ یێن تایبەت ھاتن راگھاند

14 ناڤچەیێن شرنەخێ وەکی ھەرێمێن ئەولەکاریێ یێن تایبەت ھاتن راگھاند

14 ناڤچەیێن چیایی یێن پارێزگەھا شرنەخێ، وەکی ھەرێمێن ئەولەکاریێ یێن تایبەت ھاتن راگھاند.

پارێزگەھا شرنەخێ داخویانیەک بەلاڤ کر و تێ دە راگھاند، ل دۆرووبەرا چیایێن جوودی، گابار و بەستا یێن شرنەخێ، 14 ناڤچەیێن چیایی وەکی ھەرێمێن ئەولەکاریێ یێن تایبەت ھاتن راگھاند و چوونووھاتن و بۆ وان ناڤچەیان ھەتا 15 رۆژان ھاتیە قەدەغەکرن.

ناڤچەیێن قەدەغەکری، د چارچۆڤەیا ئۆپەراسیۆنێن لەشکەری یێن ل دژی پەکەکێ دە، بەری نھا گەلەک جاران وەکی ھەرێمێن ئەولەکاریێ یێن تایبەت ھاتبوون راگھاندن.

پوستێن ھەمان بەش