ژ بۆ 5 باژارێن باکورێ کوردستانێ ھشیاریا بارانەکا خورت ھات دان

ژ بۆ 5 باژارێن باکورێ کوردستانێ ھشیاریا بارانەکا خورت ھات دان

 ل گۆری داخویانیا کو ژ سازیا کەش و ھەوایێ یا ترکیێ ڤە ھات دایین، ژ ئیشەڤ ھەتا سبەھێ تێ تەخمینکرن کو ل دیاربەکر، رحا، مێردین، ئێلھ و شرنەخێ بارانەکا خورت ببارە.

د داخویانیا کو ژ ئالیێ سازیا کەش و ھەوایێ یا ترکیەیێ ڤە ھات دایین دە ھات دیارکرن کو د دەمژمێرێن ئیشەڤ دە تێ تەخمینکرن ل دیاربەکر، رحا و مێردین و دەردۆرێن وێ، سبە ژ نیڤرۆژێ وێڤە ژی ل دەردۆرا شرنەخێ بارانەکا بھێز ببارە.

د داخویانیێ دە ھشیاری ھات دایین کو ب تایبەتی ل دەردۆرا شرنەخێ دێ باران و بەرف د ناڤ ھەڤ دە ببارە و ژ بەر ڤێ ژی دبە لەھی، برووسک و بایێ زێدە د هاتن و چوونێ دە ببن سەدەما پرسگرێکان.

ل ئالیێ دن، ئیرۆ ل ئانتالیایێ ژی ژ بەر بارانا زێدە ل 5 ناڤچەیان دبستان نەھاتن ڤەکرن و ژ وان 5 دبستانان، سبێ ژی 3 ژێ نایێن ڤەکرن. ھەر وھا ژ بۆ ژنێن دوجانی و کارمەندێن کو پێدڤیێن وان یێن تایبەت ھەنە ژی دەستوور ھاتبوو دایین. د لەھیا کو رابووبوو دە ژی کەسەکی 47 سالی جان دابوو.

پوستێن ھەمان بەش