رۆمانا ساپۆ ب زاراڤێ سۆرانی ژی هات پارڤەکرن

رۆمانا ساپۆ ب زاراڤێ سۆرانی ژی هات پارڤەکرن

بووبێ ئەسەر

مزگینیەک خوەش ژ بۆی باشوورێ کوردستانێ…

ئەز ڤێ سبێ ب مزگینیا کو رۆمانا من یا ب ناڤێ ساپۆ ب وەرگێرا برێز سنوبەر سەبری  ل باشوورێ کوردستانێ ب سۆرانی ھاتیە وەشاندن  شاد بووم.

ئەز ھێڤیدارم کو ئەڤ رۆمان باش بێ خوەندن. کریار، بوویەر، جھ و وار ھەمی ل سەر ئەساسێ راستیێ، لێ ب فۆرمێ رۆمانێ ھاتینە نڤیسین.

ئەڤ رۆمان وەکە دیرۆکا تەڤگەرا باکورێ کوردستانێ ژ سالا 1965 ھەتا 2000، ب خوەندەڤانان ددە زانین.

سپاس ژ بۆنا سنووبەر سەبری کو وەرگەراندیە زاراڤەیێ سۆرانی، و وەشانخانەیا ئەنسکۆلۆپیدیا پارتیێ (پەدەکێ) کو وان ژی ئەڤ رۆمانە وەشاندن…

پوستێن ھەمان بەش