به‌رفێ رێیا 280 گوندێن باكورێ كوردستانێ گرت

به‌رفێ رێیا 280 گوندێن باكورێ كوردستانێ گرت

ب سه‌ده‌ما كه‌تنا به‌رفێ، رێیا 280 گوندێ باكورێ كوردستانێ تێ گرتن، ژ وان گوندێ ل سه‌ر رێیا باژارێن ئه‌رزه‌روومێ، ئاگری و ئه‌رزنگانێ.

ل باكورێ كوردستانێ ب سه‌ده‌ما كه‌تنا به‌رفا ده‌م سالێ ل رۆژێن رابووری و هه‌یا نها، رێیا 280 گوندێن گرێدای باژارێن ئه‌رزه‌روومێ، ئاگری، ئیدر و ئەرزنگانێ هاتن گرتن و ئەو دەر ژ چوون و ھاتنێ را ھاتن گرتن.

ل ئەرزروومێ ژ بەر بەرفا زێدە رێیا 181 تاخان ژ چوون و ھاتنێ را ھات گرتن، تیمێن رێ ڤەکرنێ یێن شارەداریا باژارێ ئەرزروومێ بۆ ڤەکرنا رێیان دخەبتن.

ل ئەرزنگانێ ژ بەر بەرفێ رێیا 65 گوندان ژ چوون و ھاتنێ را گرتیە، ل ئیدرێ 7 و ل ئاگریێ ژی 27 رێ یێن گوندان ھاتنە گرتن و ژ بۆ ڤەکرنا وان ژی خەبات د دۆمن.

پوستێن ھەمان بەش