سزایی سالەک زیندان کرن و سێ هەیڤ “مری شیشتن” ژ بۆ یەک ژ خوەپیشاندەرێن ئیرانێ

سزایی سالەک زیندان کرن و سێ هەیڤ"مری شیشتن" ژ بۆ یەک ژ خوەپیشاندەرێن ئیرانێ

سەجاد سالاروەند یەک ژ هەم ولاتیێن ئیرانێ، یێ کو هاتیە دەستەسەرکرن ل سەر بوویەرێن خوەپیشاندانێن ئیرانێ کو ب خوەپیشاندانێن هەیڤا “ئابانێ” مەها 11 یا سالا 2019ان تێ ناسکرن ل گۆرەی دادگاها جینایی یا دو ل باژارۆکێ پەردیس ب سالەک زیندانکرن و 3 مەهان شیشتنا مریان هاتە سزادان.

ئەڤ بریارە ل رۆژا دوشەمی 16/3/2020ان ل زندانا تەهرانێ ئا مەزن ب وی رە هات راگهاندن.

ل گۆرەی راپۆرا پێگەها «هرنا» یا ئیرانی ڤە، سەجاد سالاروەند ب سووچا «پیک ئانینا گرۆپ یان دەستەیان ب ئارمانجا تەڤلی هەڤ کرنا ئەولەهیا ئیرانێ و تێکدانا سیستەم و ئاسایشا گشتی ب رێیا درست کرنا پەڤچوون و تەڤلی هەڤیان» ب 1 سال زیندانکرن هاتیە سزادان. ژ بلی ڤێ یەکێ ئەو ب 3 مەهان شیشتنا مریان ژی هاتیە سزادان.

سەجاد سالاروەند ل 16/11/2019ان ل ناڤچەیا “بۆمەهن” ئا تەهرانێ ژ ئالیێ هێزێن ئەولەهیێ ڤە هات دەستەسەرکرن و پاشان ئەو بر زندانا ئیتیلاعاتا سوپا ئا ب ناڤێ بەندا 2-ئەلف یا زیندانا ئەڤین. ئەو پشتی 11 رۆژان و ب دوماهی هاتنا لێپرسینێ هاتە ڤەگوهاستن بۆ زندانا مەزن یا تەهرانێ.

ژ بلی ڤێ یەکێ کو ئەڤ سزایە دبە پێشێل کرنا ئازادیا رادەربرینێ، پێش نها ژی کەسێن کو ل جیێ مری شیشتنا ب ناڤێ “بهەشتا زەهرایێ” کار دکن، نەرازی بوونا خوە ل همبەر سزایەک دن ئێ ب ڤی ئاوایی راگهاندبوو و ئەڤ یەک وەکە بێ ریزیەک ژ بۆ خوە هەساب کربوو.

پوستێن ھەمان بەش