بەردەڤکێ هەسەدێ باس ل رەڤینا ٥٠٠٠ گرتیێن داعشێ دکە

بەردەڤکێ هەسەدێ باس ل رەڤینا ٥٠٠٠ گرتیێن داعشێ دکە

پشتی ھەولدانا چەکدارێن داعشێ بۆ رەڤینا ژ زندانا ھەسەکێ، ھێزێن سووریەیا دەمۆکراتیک (هەسەدێ) راگھاند، ت گرتیەکی داعشێ نەکاریە ژ زندانا خووێرانێ برەڤە و تەکەز کر، رەوش ل ڤێ زندانێ ب تەڤاھی د بن کۆنترۆلا وان دەیە.

پەیڤدارێ فەرمی یێ هێزێن سووریا یا دەمۆکراتیک هەسەدێ، کینۆ گابریەل، تەکەز کر، چ چەکدارێن داعشێ ژ زیندانا ھەسەکێ نەرەڤینە و دیار کر ھێزێن ئانتی تەرۆرێ یێن گرێدایی هەسەدێ یەکسەر دەستوەردان کر، کۆنترۆلا رەوشێ کر و تەڤلیھەڤیا کو چەتەیان دەرخستیە ب داوی کر.

بەردەڤکێ فەرمی یێ ھێزێن سووریا دەمۆکراتیک (هەسەدێ) کینۆ گابریەل د دەربارێ بوویەرا رەڤینا گرتیێن دائشێ دە د داخویانیەکە نڤیسکی دە راگھاند، چەکدارێن داعشێ یێن د گرتیگەھێ دە، دوھی دەریێن ھوندرین یێن گرتیگەھێ شکاندن و دیوارێن د ناڤبەرا ئۆدەیان دە رووخاندن و قاتا ژێرینا گرتیگەھێ کۆنترۆل کر.

کینۆ گابریێل دیار کر، “ژ بەر ڤێ یەکێ ھێزێن ئانتی تەرۆرێ یێن ھێزێن سووریەیا دەمۆکراتیک راستەراست دەستوەردان کرن و ئەو یاخیتی بداوی ئانین و ناڤەند و تەڤاھیا گرتیێن تێدە کۆنترۆل کرن.”

گابریەل ھەر وھا تەکەز کر و گۆت: “ئەم تەکەز دکن کو تو گرتی نەرەڤینە و رەوش ب تەمامی د بن کۆنترۆلێ دەیە.”

ئەڤ داخوەیانیا بەردەڤکێ هەسەدێ پشتی وێ یەکێ هات کو ئێڤارا دوھ یەکشەمێ چەکدارێن داعشێ ل زندانا خووێرانا ھەسەکێ دەست ب نەرازیبوونێ و ئالۆزکرنا رەوشا زندانێ کربوون و پشترە ھەولا رەڤینێ دابوون.

دوهی رۆژا یەک شەمی هنەک ژ دەزگەهێن مەدیایی و ب تایبەتی د سوشیال مەدیایێ دە باس ل رەڤینا نێزی ٥٠٠٠ چەکدارێن داعشێ د زندانێن هەسەدێ دە کرن پاشان ب داخوەیانیا بەردەڤکێ هەسەدێ ئەڤ یەک ئەشکەرە بوو کو ب تەنێ گرتیان تەڤلیهەڤی دروست کریە و خاستیە ژ زندانێ ب رەڤن، ب تەداخولا هێزا ئەنتی تەرۆرێ یا سەر ب هەسەدێ ڤە کارین کۆنترۆلا رەوشا د ناڤا زندانێ دە بکن و رێ ل رەڤینا زندانیێان بێ گرتن.

پوستێن ھەمان بەش