ل قەرسێ و ئارداخانێ شلی و زیپک باری

ل قەرسێ و ئارداخانێ شلی و زیپک باری

ل قەرسێ و ئارداخانێ شلی و زیپک ژ بەر دەستێ سبێ ڤر دا ب ناڤبەر دبارە و ژ بۆ وەلاتیان بوو تەنگاسی.

ئیرۆ رۆژا شەمی 4/7/2020ان ژ بەر دەستێ سبێ ڤر دا، ل باژارێ قەرسێ و ئارداخانێ شلی و زیپیک ب ناڤبەر بارین و ئەڤ یەک بوو سەدەما دروستکرنا ئاستەنگان ژ بۆ ئاژۆکاران.

ل قەرسێ دەما وەلاتی بێیی تەڤدیر بوون شلی و زیپک د سەر وان دا باری و ئەو تووشی تەنگاسیێ کرن. ژ بەرکو زیپکا ژ نشکا ڤە دەست ب بارینێ کر ئاژۆکاران بەتانی ئاڤێتن سەر وەساییتێن خوە داکو وەسائیتێن وان ب سەدەما زیپکا تووشی زراران نەبن، ژ بەر ئاڤا سەر رێیان ژی ئاژۆکاران تەنگاسی کشاند.

ژ ئالیەک دن ل چلدرا ناڤچەیا ئارداخاانێ ژی ل لووتکا چیایێ قسرێ، زیپک باری و ھەر ئالی چیل و سپی بوو.

پوستێن ھەمان بەش