هه‌ده‌پێ سه‌ید خان ل داوییا رێ ب ته‌نێ هشت

هه‌ده‌پێ سه‌ید خان ل داوییا رێ ب ته‌نێ هشت

ده‌نگبێژێ هه‌ری ناسیارێ باكورێ كوردستانێ «سه‌ید خان بۆیاخچی» كۆچا داویێ كر، ئه‌ڤ دنگبێژ د پرانییا میتینگ و ئاهه‌نگێن هه‌ده‌پێ ده‌ ئاماده‌ بوو، لێ به‌لێ هه‌ده‌پێ ئه‌و ل داوییا رێ ژبیر كر و ب ته‌نێ هشت.

ده‌نگبێژێ ناسیارێ ئامه‌دا باكورێ كوردستانێ «سه‌ید خان بۆیاخچی» دوهـ رۆژا یه‌كشه‌می 5/7/2020ان د ته‌مه‌نا 99 سالیێ ده‌، كۆچا داویێ كر، ڤی ده‌نگبێژی پێتری 70 سالان خزمه‌تا سترانا كوردی كرییه‌، ستران و حه‌یران ب ئێش، ئازار و ئه‌ڤین، دۆل وچیایێن كوردستانێ گۆتنه‌ و ب سه‌دان ستران خستنه‌ ناڤا ئارشیفێ سترانا كوردی.

به‌ریا پێتری ساله‌كێ ئه‌و نه‌خوه‌ش كه‌تبوو و دوهـ رۆژا یه‌كشه‌می كۆچا داویێ و كر و جه‌سه‌دێ وی ل گۆرستانا ئامه‌دێ هات بن ئاخ كرن.

پارتییا ده‌مۆكراتیك یا گه‌لان هه‌ده‌په‌ ژ بۆ میتینگ و ئاهه‌نگێن خوه‌ هه‌ر زێده‌ پشت به‌ستن ل سه‌ر ده‌نگبێژ «سه‌ید خان بۆیاخچی» دكر، لێ به‌لێ پاش نه‌خوه‌ش كه‌تنا بۆیاخچی ئه‌و ژ ئالیێ هه‌ده‌پێ ڤه‌ تێ ژبیر كرن و پشت گوهـ ئاڤێتن.

ژ به‌رییا بۆیاخچی كۆچا داویێ بكه‌ ب ده‌مه‌كێ، وی گۆتبوو: «من پر جاران به‌شداری ئاهه‌نگ و میتینگان كرییه‌، لێ به‌لێ پاش كو ئه‌ز نه‌خوه‌ش كه‌تیم، هه‌موویان ئه‌ز ژبیر كرم و ب ته‌نێ هشتم».

سه‌ید خان بۆیاغچی ناڤێ وی یێ درست «سه‌ید شه‌مشه‌كه»‌، ژ به‌ر كو وی ژ بۆ وه‌خته‌كا درێژ كارێ بۆیاغچێتیێ دكر، ئه‌و وه‌كه‌ كۆد ناڤ ژ بۆ وی هاتبوو ته‌سبیت كرن.

هه‌ده‌پێ سه‌ید خان ل داوییا رێ ب ته‌نێ هشت

پوستێن ھەمان بەش