رێڤەبەریا خوەسەر رۆژا دەستپێکرنا سالا خوەندنێ ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ان دیار کر

رێڤەبەریا خوەسەر رۆژا دەستپێکرنا سالا خوەندنێ ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ان دیار کر

ھەڤسەرۆکتیا دەستەیا پەروەردێ و فێرکرنێ یا رێڤەبەریا خوەسەر ئیرۆ د داخویانیەکێ دە راگھاند، سالا خوەندنێ یا ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ان ژ رۆژا ١. ٩. ٢٠٢٠ان ڤە دەستپێ دکە. ھەروھا ھەڤسەرۆکا دەستەیا پەروەردێ و فێرکرنێ دیار کر ژی، کارێن ئیداری ل دبستانان ژ رۆژا ٢٣ێ تەباخێ ڤە دەستپێ دکە.

د چارچۆڤەیا رێگرتنا ل بەلاڤبوونا ڤیرووسا کۆرۆنایێ دە، ھەڤسەرۆکتیا دەستەیا پەروەردێ و فێرکرنێ، سالا خوەندنێ یا ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ان د رۆژا ٢٧ێ گولانا بووری بداوی کربوو و ھەموو خوەندەکار ژی بێ کرنا ئەزموونان دەرباسی پۆلێن بلندتر کربوون و دەست ب خوەندنا “Online” کربوو. تەنێ ل ئەفرین و کۆبانیێ ئەزموون ژ خوەندەکارێن ئامادەھیێ ھاتن کرن.

رێڤەبەریا خوەسەر د چارچۆڤەیا رووبرووبوونا ڤیرووسا کۆرۆنایێ دە، دبستان، پەیمانگەھ و زانینگەھ ژ رۆژا ١٤ێ ئادارا بووری ڤە گرتبوون.

پوستێن ھەمان بەش