دادگەھا دەستووری یا ترکیێ داخوازا هەدەپێ قەبوولکر

دادگەھا دەستووری یا ترکیێ داخوازا هەدەپێ قەبوولکر

دادگەھا دەستوورا بنگەھینا ترکیێ ئیرۆ دەربارێ داخوازا ھەدەپێ دا بریارا خوا ئاشکەرا کر.

دادگەھا دەستووری یا بنگەھین داخوازا ھەدەپێ یا ژ بۆ پاراستنێ یا د دۆزا ژ بۆ بەشداربوونا ھەدەپێ دا ھاتیە ڤەکرن، قەبوول کر و 30 رۆژ دەم دا وێ.

پارتیا دەمۆکراتیکا گەلان (ھەدەپە) دەربارێ دۆزا گرتنا خوە دا ژ بۆ کو پاراستنا خوە بکەت، رۆژا 16ێ تەباخێ داخوازا دەما زێدە کربوو و ئەڤ داخوازا خوە پێشکێشی دادگەھا دەستوورا بنگەھین یا ترکیێ کربوو.

دادگەھا دەستوورا بنگەھین د 21ێ خزیرانا ئیسال دا ئیدیعانامەیا سەردۆزگەریا کۆمارێ یا ژ بۆ گرتنا ھەدەپێ قەبوول کر. ب قەبوولکرنا یەکدەنگییا ئیدیعانامەیێ، پێڤاژۆیا گرتنا ھەدەپێ کو د 15ێ جۆتمەھا 2012ێ دا ھاتبوو دامەزراندن، ب ئاوایەکی فەرمی دەست پێ کر.

ل گۆر قانوونێ، پشتی قەبوولکرنا ئیدیعانامەیا گرتنا ھەدەپێ، 60 رۆژ دەم ل پێشیا ھەدەپێ ھەبوو کو پاراستنا خوە بکەت، کو وێ پارتیا داخوازا درێژکرنا دەمی کربوو.

دادگەھا دەستوورا بنگەھینا ترکیێ ھەر ئیسال د دەما بۆری دا 2 جاران دۆزا گرتنا ھەدەپێ رەد کربوو. ئەنجوومەنا گشتی یا دادگەھا دەستووری یا ترکیێ رۆژا 31ێ ئادارا 2021 و 16ێ نیسانا 2021ێ ژ بۆ گۆتووبێژکرنا دۆزا گرتنا ھەدەپێ جڤیابوو. د ھەردو جڤینان دا ھندەک کێماسیێن د ئیدیعانەمەیێ دا ھاتن دیارکرن و بۆ سەڕاستکرنا وان، ئیدیعانامە ھاتە رەدکرن و ل سەردۆزگەریا گشتی ھاتە ڤەگەراندن.

پوستێن ھەمان بەش