ژ بەر شەرێ پەکەکێ و ترکیێ زیان گەھەشت ئەلەکتریکا دەڤەرا ئامێدیێ

ژ بەر شەرێ پەکەکێ و ترکیێ زیان گەھەشت ئەلەکتریکا دەڤەرا ئامێدیێ

 ل سینۆرێ قەزا ئامێدیێ بۆمبەبارانێن ئارتێشا ترکیێ یێن ل سەر بنکەیێن پەکەکێ زیان گەھاندە ئەلەکتریکا ناڤچەیێ. رێڤەبەریا ئەلەکتریکا پارێزگەھا دوھۆکێ ھەولا چارەسەرکرنا پرسگرێکێن ئەلەکتریکێ ددە کو ژ بەر بۆمبەبارانێن ترکیێ پێکھاتیە.

رێڤەبەریا ئەلەکتریکا پارێزگەھا دوھۆکێ د داخویانیەکی دە راگەھاند: “رێڤەبەریا دابەشکرنا ئەلەکتریکا قەزا ئامێدی سەردانا گوندێن سینۆرێ ناحیەیا کانی ماسی کریە، کو ژ بەر بۆمبەبارانێن ترکیێ زیان بەر ئەلەکتریکا چەند گوندەکان کەتیە و کار ژ بۆ چارەسەرکرنا وێ پرسگرێکێ تێ کرن.”

رێڤەبەریا ئەلەکتریکا پارێزگەھا دوھۆکێ گۆت: “نێزیک گوندێن راڤینا و ئۆمەدا و پشت گوندێ سەرەرو، ژ بەر شەرێ ناڤبەرا چەکدارێن پەکەکێ و ئارتێشا ترکیێ زیان ب ئەلەکتریکێ کەتبوو. تیمێن ئەلەکتریکا قەزا ئامێدی نھا مژوولێ چێکرنێ نە و چارەسەر کرنا پرسگرێکێ نە، کو ئەلەکتریک بگەھە تەمامێ گوندان.”

ژ بەر شەرێ پەکەکێ و ترکیێ زیان گەھەشت ئەلەکتریکا دەڤەرا ئامێدیێ

 ل سینۆرێ قەزا ئامێدیێ بۆمبەبارانێن ئارتێشا ترکیێ یێن ل سەر بنکەیێن پەکەکێ زیان گەھاندە ئەلەکتریکا ناڤچەیێ. رێڤەبەریا ئەلەکتریکا پارێزگەھا دوھۆکێ ھەولا چارەسەرکرنا پرسگرێکێن ئەلەکتریکێ ددە کو ژ بەر بۆمبەبارانێن ترکیێ پێکھاتیە.

رێڤەبەریا ئەلەکتریکا پارێزگەھا دوھۆکێ د داخویانیەکی دە راگەھاند: “رێڤەبەریا دابەشکرنا ئەلەکتریکا قەزا ئامێدی سەردانا گوندێن سینۆرێ ناحیەیا کانی ماسی کریە، کو ژ بەر بۆمبەبارانێن ترکیێ زیان بەر ئەلەکتریکا چەند گوندەکان کەتیە و کار ژ بۆ چارەسەرکرنا وێ پرسگرێکێ تێ کرن.”

رێڤەبەریا ئەلەکتریکا پارێزگەھا دوھۆکێ گۆت: “نێزیک گوندێن راڤینا و ئۆمەدا و پشت گوندێ سەرەرو، ژ بەر شەرێ ناڤبەرا چەکدارێن پەکەکێ و ئارتێشا ترکیێ زیان ب ئەلەکتریکێ کەتبوو. تیمێن ئەلەکتریکا قەزا ئامێدی نھا مژوولێ چێکرنێ نە و چارەسەر کرنا پرسگرێکێ نە، کو ئەلەکتریک بگەھە تەمامێ گوندان.”

پوستێن ھەمان بەش