دەزگەھا بارزانی و ریکلام…

دەزگەھا بارزانی و ریکلام…

نووری چەلیک

د ئەردھەژا باکور و رۆژئاڤایێ کوردستانێ دا مللەتێ کورد دەربەک مەزن خوار، برینەک مەزن د لاشێ وی دا ڤەبوو و دبە کو ب دەھان سالان ژی ئەڤ فەلاکەتا ب ئێش و ژان نەیێ ژبیرکرن. ل گۆر تەخمینێن ھنەک پسپۆرێن ئەردھەژێ، ھەژمارا مرییێن ئەردھەژێ وێ نە کێمی 200 ھەزاران بن. و ژ سەدی 90ێ وان ژی مخابن کوردن.

د ڤێ ئەردھەژا گران و بێ ئینساف دا ئالیکاری و پشتگرییا ھەر ئنسانی، ھەر دەزگەھ و ھەر وەلاتی گرینگە و ئەرکەک ژ ئەرکێن مرۆڤاتییێ یە. یەک ژ وان دەزگەھێن کو ئەرکا خوە یا مرۆڤایی و براتییێ پێک تینە ژی بێگومان دەزگەھا خێرخوازی یا بارزانی یە. دەزگەھا خێرخوازی یا بارزانی ژ رۆژا پێشین دا دەستێ ئالیکارییێ درێژی برایێن خوە یێن باکور کر و نھا ژی دەستێ ئالیکارییێ درێژی برایێن خوە یێن ل رۆژئاڤا و ب تایبەت جندرێس و عەفرینێ دکە. ئەڤ یەک جھێ شانازی و سەربلندییا تەمامێ کوردا یە، دڤێ ولۆ بە ژی.

دەولەتا ترک، پەکەکە، دەزگەھ و چاپەمەنییێن وان ھەتا ژ وان تێ سانسۆرێ داتینن سەر دەزگەھا خێرخوازی یا بارزانی و ناخوازن ناڤێ کورد و کوردستانێ بینن سەر زمانێ خوە. ناخوازن جڤاکا ترکیێ ژ کورد و کوردستانێ، ژ خێر و ئالیکارییا بارزانی و حکوومەتا کوردستانێ ھایدار ببن. نیژادپەرەستییێ ئەو کۆر، کەڕ و لال کرینە. د چاپەمەنییا خوە دا (ئیستیسنا نە تێ دا) بەحسا ئالیکارییا ھەر وەلاتی دکن، لێ وەکە کو کوردان ئالیکارییا وان نەکربە دەڤ و چاڤێن خوە ژ راستییێ رە دگرن. راستی ھەتا ب ئاستەکێ تێ ڤەشارتن. لێ پشترە ئەو راستی ئەشکەرە دبە، ل ناڤ سەر و چاڤێن وان دکەڤە و ل وان ڤەدگەرە.

دەزگەھا خێرخوازی یا بارزانی ئەرکێن خوە یێن برایەتی و مرۆڤاتی ب جیھ ئانی و تینە. پشتی ئالیکارییا باکور، ئیجار دەستێ ئالیکارییێ گھاند عەفرین و جندرێسا رۆژئاڤا و ب ھاوارا برایێن خوە ڤە چوو. چاوا کو بارزانی دۆھ ب ھاوارا کۆبانێ ڤە چوون و کۆبانێ رادەستی تەرۆریستێن داعشێ نەکرن، ئیرۆ ژی عەفرین و جندرێس ب تەنێ نەھشتن. ئەڤ ئەرکەک نەتەوی، برایەتی و ھەروەھا ئەرکەک مرۆڤاتی یە ژی. کاروانێ دەزگەھا خێرخوازی یا بارزانی ل عەفرینێ ب ئالێن رەنگین ھات پێشوازیکرن. ئەڤ ژی ددە خویاکرن کو بارزانی ل کو بن، ئالا کوردستانێ ل ورە. بارزانی ل کو بن، کوردایەتی و کوردستانیبوون ل ورە.

ل ڤر مژارا کو ئەم دێ ل سەر راوەستن نە ھەست و ھەلوەستا چاپەمەنییا دەولەتا ترک یان یا پەکەکێ و چاپەمەنییا وێ یە. ھەست و ھەلوەستا ھنەک کەسێن کو د مەدیا جڤاکی دە خوە وەک رەوشەنبیر، نڤیسکار و سیاسەتمەدار ددن ناسینە. ئەو کەسێن کو ب سالان د ناڤ پارتییێن سیاسی یێن کورد دا سیاسەت کرنە و خوە کورد و کوردستانی دبینن، ب ھەمان ھەست و ھەلوەستا دەولەتا ترک و پەکەکێ خوە نێزیکی دەزگەھا خێرخوازی یا بارزانی دکن و ناخوازن زێدە ریکلاما ڤێ دەزگەھا پیرۆز بێ کرن. ھەر دەزگەھ، ھەر مللەت و ھەر دەولەت گاڤا تیم و شاندەیێن ئالیکارییێ دشینن وەلاتێ ئەردھەژێ، ھەم پرۆپاگاندا خوە و دەولەتا خوە دکن، ھەم ژی ئەڤ یەک ژ بۆ وان دبە ریکلام و ب ڤێ ریکلامێ د رایا گشتی دا ھەبوونا خوە دسەپینن. سەدەما کو دەزگەھ و چاپەمەنییا دەولەتا ترک و پەکەکێ بەحسا دەزگەھا خێرخوازی یا بارزانی و ئالیکارییێن حکوومەتا کوردستانێ ناکن و ژێ درەڤن، ئەڤ ریکلامەیە. بەحسکرنا دەزگەھێ تێ واتەیا ریکلامکرنا وێ. ریکلامکرنا وێ، تێ واتەیا ناسکرنا وێ. ناسکرنا وێ ژی تێ واتەیا قەبوولکرنا بارزانی و ھەبوونا کوردستانێ. سەدەما کەڕ، کۆر و لالبوونا وان ئەڤەیە. 

باشە، ئیجار چ ئاگر ب وان کەسێن کو نە ھەڤالێن دەولەتێ و پەکەکێ نە، کەتیە؟ چما ل دژی ریکلامکرنا دەزگەھا خێرخوازی یا بارزانی دەردکەڤن؟  گەلۆ ب ڤێ ھەلوەستا خوە خزمەتا دەولەتا ترک و پەکەکێ ناکن؟ دەولەت ناخوازە ریکلاما ڤێ دەزگەھێ بێ کرن، پەکەکە ناخوازە بێ کرن و ئەڤ کەسێن خوەنەناس ناخوازن بێ کرن. ئەڤ نە دلخرابی و نەیارتی بە نەخوە چ یە؟ کی و کیژان دەزگەھ، پارتی و دەولەت ریکلاما خوە ناکە و ناخوازە بکە؟ یان وەک ھەر تشتی، ریکلام ژ بۆ خەلکێ عادەت لێ تەنێ ژ بۆ کوردان قەبحەتە؟ ئەڤ چ مەژی یە، چ ھەست و ھەلوەستە، چ کوردایەتی و چ شۆربە یە!

وەرحاسلی کەلام، دەزگەھا خێرخوازی یا بارزانی د رۆژێن ھەری تەنگ و گران دا برایێن خوە یێن ل باکور و رۆژئاڤا ب تەنێ نەھشت. بەری ھەرکەسی ئەو ب ھاوارا برایێن خوە ڤە چوون. ھەگەر ریکلام بە ریکلاما ھەری مەزن وان حەق کریە. ھەگەر ریکلاما زێدە خراب بە، ئەو خرابی ل سەر ھەردو چاڤان بهێت.

و یەک ژ شاشی، خەلەتی و کێماسییا مە کوردان چیە ھوون زانن؟

وەک کورد ئەم زێدە ریکلاما خوە ناکن!

پوستێن ھەمان بەش