ھلبژارتن: خەتا ناڤبەرا ترکیەبوون و کوردستانیبوونێ دە!

ھلبژارتن: خەتا ناڤبەرا ترکیەبوون و کوردستانیبوونێ دە!

ل ترکیێ و باکورێ کوردستانێ ھلبژارتنێن سەرۆککۆماریێ و پارلەمەنتۆیا ترکیێ دێ هێن لدارخستن. د راستیا خوە دە ئەڤ نە ھلبژارتنێن کوردستانێنە. یانی نە ھلبژارتنێن سەرۆکاتیا کوردستانێ یان ژی یێن پارلەمەنتۆیا کوردستانێ نە. ئەڤ ھلبژارتنێن ترکیێنە. گەرەک ژ بەری ھەر تشتەکی ئەڤ یەک بێ تەسپیت کرن.

لێ ل باکورێ کوردستانێ و ترکیێ کورد ژی د ناڤا سستەما کو ھەیی دە، تەڤلی ڤان ھلبژارتنا دبن. تەنێ پارتیەک ھاک پار وەک پارتیەک کورد تەڤلی ڤان ھلبژارتنا دبە و ھندەک پارتیێن دنێن کورد پشتگریا ھاک پارێ دکن. چ ئیدیعایەکا ھاک پارێ یا کو بکەڤە پارلەمەنتۆیێ دە تونەیە، لێ دخوازە ھەلوەستەک نەتەوی کوردستانی دیار بکە. ژ ئالیەک دن ڤە چ ئیدیعایا ھاک پارێ د سەرۆککۆماریێ دە تونەیە و دبێژە د سەرۆککۆماریێ دە، ئەم پشگریا چ ئالیەکی ناکن. بەلکی ھەلوەستا ھاک پارێ کێم زێدە نە ب دلێ ھندەک ئالیان بە. لێ د مەرجێن ئیرۆ دە ھەلوەستا ھەری کوردستانی ئەڤە.

قەندیل ب رێیا پارتیا کەسکا چەپ تەڤلی ھلبژارتنا دبە. ل دۆرا خوە پلاتفۆرمەکا نە کوردستانی ئاڤاکریە و دخوازە ب رێیا وان ئالیێن کو پشگریێ ددنێ پالتفۆرم و داخوازیێن کوردستانی بەرتەرەف بکە. قەندیلێ ل گەل جەهەپێ ل ھەڤکریە. پشگریا کاندیدێ تفاقا ملەت دکن. ژ بۆ کوردا چ جوداهی د نێڤبەرا تفاقا جومھور و تفاقا ملەت دا نینە. ژ خوە چ ھەلوەستەکا قەندیلا کوردستانی ژی تونەیە کو ھەتا کوردبوون یان ژی کوردستانیبوونێ وەک پیڤان بگرە. نە قەندیل، نە جەهەپە و نە تفاقا ملەت و نە ژی پارتیا کەسکا چەپ نکارە ناڤەرۆکا لھەڤھاتنا خوە ئەشکەرە بکن. یانی جەهەپە ژی د قادا یاسایی دە پەکەکە/ھەدەپە/قەندیل موخاتاب ناگرە. ژ بۆ ڤێ ژی د ھلبژارتنان دە ئالیێن بەحسا دەمۆکراسیێ دکن دەما ھەڤپەمانێن نەھینی چێدکن و نکارن ئەشکەرە بکن، ئەڤ یەک تاریە و گەلەک خرابیا د ناڤا خوە دە خوەدی دکە.

وەک دن ھندەک پارتیێن خوە کورد دبینن پشتگریا کلچدارۆغلو دکن، لێ مخابن نکارن سەدەما ڤێ ژی ژ رایا گشتی رە دیار بکن و ل ھمبەر ملەتێ خوە دەرەوا دکن. نھا بڤێ نەڤێ ل باکورێ کوردستانێ ئالیێ نەتەوی ژ ئالیێ ترکیەبوونێ ژ ھەڤ ڤەقەتیایە و ھێدی رێزێن سیاسی د ناڤا کوردان دە ئەشکەرە بوونە.

قەندیل جاردن ئێریشێ باشوورێ کوردستانێ و پەدەکێ دکە. سەدەما ڤێ یەکێ دیارە. ھەتا دەڤەرەکا کوردستانێ خەتەک نەتەوی ھەبە و پاراستنا دەستکەفتیێن نەتەوی کوردستانی بکە ئەڤ ترسا پەکەکێ یا ھەری مەزنە. ژ بەر کو سیاسەتا پەدەکێ یا کوردستانی رێ ل بەلاڤکرنا ژەھرا پەکەکێ د ناڤا خەلکێ دە دگرە و سیاسەتا پەکەکێ یا دژی ھەموو نرخێن کورد و کوردستانی ئاستەنگ دکە.

کوردێن باکور دەنگا بدن پەکەکێ یان نەدنێ گەلەکی تشتەکی ناگوھەرێ، لێ ئەگەر ئالیێن کورد ل باکورێ کوردستانێ نکاربن بەحسا راستیا پەکەکێ بکن دێ ل ھمبەر ملەتێ کورد ھەتا ھەتایێ تاوانباربن.

رۆژەڤا کورد

پوستێن ھەمان بەش