ل دیاربەکرێ هەر پارتیەکێ چەند دەنگ ب دەست خستن؟

ل دیاربەکرێ هەر پارتیەکێ چەند دەنگ ب دەست خستن؟

د ھلبژارتنێن پارلەمەنتۆیا ترکیێ دە، ل دیاربەکرێ پارتیا چەپێن کەسک 559 ھەزار و 362، ئاک پارتیێ 201 ھەزار و 38 و جەهەپێ ژی 68 ھەزار و 783 دەنگ وەرگرتن.

ل دیاربەکرێ ژ ملیۆنەک و 147 ھەزار و 14 دەنگدەران 937 ھەزار و 336 دەنگدەر چوون سەر سندۆقان. 896 ھەزار و 586 دەنگ ھاتن قەبوولکرن، 40 ھەزار و 750 دەنگ ژی ھاتن بەتال کرن. یەسەپێ 8، ئاک پارتیێ 3، چپجەهەپێ 1 پارلەمەنتەر دەستڤە ئانی.

ل دیاربەکرێ ژ بۆ ھلبژارتنا سەرۆککۆماریێ و پارلامەنتەریا سەرانسەرێ باژێر 3 ھەزار و 685 سندۆق ھاتن دانین، 937 ھەزار و 336 دەنگدەر چوون سەر سندۆقان. کۆمیتەیا ھلبژارتنا یا باژێر داخویانیەک د دەربارێ ھلبژارتنان دە بەلاڤ کر.

ل دیاربەکر؛ پارتیا نەتەوە 503، پارتیا ماف و ئازادیان 1792، پارتیا کۆمونیستا ترکیەیێ 1.15، تەڤگەرا کۆمونیستا ترکیەیێ 350، پارتیا چەپ 5.236، پارتیا جوان 875، پارتیا وەلات 3.836، پارتیا یەکیتیا مەزن 2.326، پارتیا داد و گەشەپێدانێ 201 ھەزار و 38، پارتیا رەفاھێ 14 ھەزار و 97، پارتیا تەڤگەرا نەتەوەپەرەست 11 ھەزار و 925، پارتیا کەسکان و پێشەرۆژێ یا چەپ 559 ھەزار و 362، پارتیا نووژەن ھەزار و 549، پارتیا رزگاریا گەل 618، پارتیا رێیا نەتەوەیی 362، پارتیا وەلات 631، پارتیا یەکیتیا ھێزێ 747، پارتیا کۆماری یا گەل 68 ھەزار و 783، IYI پارتی 19 ھەزار و 938، کاندیدێ سەربخوە ھەزار و 603 دەنگ وەرگرتن.

ل گۆری ڤان ئەنجامان پارتیا چەپا کەسک ل ئامەدێ؛ بەردان ئۆزتورک، خالیدا تورکۆغلو، جەنگیز چاندار، عەدالەت کایا، سەرحەت ئەرەن، سەڤلای چەلەنک ئۆزەن، محەمەد کاماچ و جەیلان ئاکچا ئانکو 8 پارلەمەنتەر. ئاک پارتی، محەمەد گالپ ئەنسارۆغلو، محەمەد سات یاز و سونا کەپۆغلو ئاتامان 3، جەهەپێ، سەزگین تانرکوولو 1 پارلەمەنتەر دەستڤە ئانی.

ژ کاندیدێن سەرۆککۆماریێ رەجەپ تەییب ئەردۆگان 239 ھەزار و 827، کەمال کلچدارۆغلو 651 ھەزار و 793، سینان ئۆگان 11 ھەزار و 387 و موحەرەم ئینجە ژی 2 ھەزار و 815 دەنگ وەرگرتن.

پوستێن ھەمان بەش