کاراسوو دیسا ڤەرشییا

کاراسوو دیسا ڤەرشییا

موستافا کاراسوو، یێ کو یەک ژ رێڤەبر و مرۆڤێن ھەری تاری یێن د ناڤا پەکەکێ دەیە و نەیارێ کوردایە، دیسا ڤەرشییا و رەخنەیێن کو ل ھەدەپێ تێن گرتن وەک پرۆپاگاندایا میتێ و پەدەکێ دەستنیشان کرن. کاراسوویێ کو ب خوە ترکێ سێواسێیە و چ ھەست و ھشمەندییەک کوردی و کوردستانی نینە، یەک ژ وان کەسانە کو بەرێ کوردان ددە بێدەولەتبوونێ و سیاسەتا ترکییەییبوونێ دمەشینە.

وەک تێ زانین، ھەدەپێ د ھلبژارتنێن داوین دە گەلەک دەنگ وندا کرن. ھەدەپێ ب سیاسەتا شاش و سیاسەتا ترکییەییبوونێ ب سالانە دخوازە کوردان ژ ھەست و ھەلوەستێن کوردایەتی و نەتەوپارێزییێ دوور بخە و وان ب دەولەتا ترک ڤە گرێ بدە. ئەڤ یەک د ناڤ بنگەھا ھەدەپێ دە راستی نەرازیبوونان تێ و کوردێن وەلاتپارێزیێن د ناڤا ھەدەپێ دە دخوازن کو ھەدەپە دیسا ڤەگەرە سەر ئەساسێ خوەیێ بەرێ و خوە ژ سیاسەتا ترکییەییبوونێ دوور بخە. ئەڤ یەک د ناڤ ھەدەپێ و رێڤەبرییا ھەدەپێ دە نەرازیبوون و دوبەندییێ چێدکە و دەستھلااتدارییا ھەدەپێ دھەژینە. رەخنە و نەرازیبوونا کوردێن وەلاتپارێز ھەم رێڤەبرییا ھەدەپێ و ھەم ژی یا پەکەکێ نەرەحەت دکە و وان دترسینە. ترسا وان ئەڤە کو ھەفسار ژ دەستێ وان دەرکەڤە و ھەست و ھشمەندییا کورد و کوردستانیبوونێ د ناڤ بنگەھا ھەدەپێ دە خورتتر ببە. ژ بەر ڤێ یەکێ، رێڤەبرێن پەکەکێ یا کو ژ رۆژا رۆژ دە ژ بۆ تێکبرنا ھەست و ھشمەندییا کورد و کوردستانیبوونێ دەرکەتیە ھۆلێ و شەرێ کودان دکە، مداخەلەیی ناڤا ھەدەپێ دکن و دخوازن رێ ل بەر کوردان بگرن.

موستافا کاراسوو، د چاپەمەنییا پەکەکێ دە وەک ھەر جارێ دیسا ل دژی کوردان و ب تایبەت ژی ل دژی پەدەکێ ڤەرشییا و گۆت “ھەدەپێ د ھلبژارتنان دە وندا نەکریە، ئەڤ پرۆپاگاندایا میتێ و پەدەکێ یە. ھەدەپە نە پارتییا کوردانە، پارتییا ترکییێیە، سیاسەتا وێیا ترکییەییبوونێ سیاسەتەک راستە و ئەم دست ژ خەتا ترکییەییبوونێ بەرنادن.”

کاراسوو، د ناڤا پەکەکێ وەک نوونەرێ ھەری خورتێ مەیلا ترکبوونێ تێ ناسکرن. کاراسوو، د گەلەک بەشێن ئاخافتنا خوە دە دبێژە، “ھەدەپە نە پارتییەک کوردستانییە” و وھا پێ دە دچە: “ھەدەپە نە پارتییەک نەتەوەپەرەستە. ب راستی ژی دخوازن ھەدەپێ ژ خەتا تێکۆشینا وێیا 50 سالی بقەتینن و بکشینن سەر خەتا نەتەوپەرەستا کو کوردان وندا بکە”. کاراسوو، ھەروەھا د ئاخافتنا خوە دە دیار کر کو ھەدەپە ل گۆر پارادیگمایا ئۆجالان یا دژ-نەتەو-دەولەتێ ھاتیە ئاڤاکرن. ئەڤ ھەردو گۆتنێن کاراسوو راستن. ھەدەپە پارتییا ترکانە،  ب دەستوور و رزایا ئۆجالان و میتێ و ل گۆر پارادیگمایا ئۆجالان یا دژ-نەتەو-دەولەتێ ھاتیە ئاڤاکرن. ئەڤە بێ گومانە. لێ کاراسوویێ کو دزانە پەکەکە و ھەدەپە ب دەستێ میتێ ئاڤا بوونە، رەخنەکرنا سیاسەتا ھەدەپێ وەک ھەڤکارییا میت و پەدەکێ دنرخینە و ھەم ل نالی ددە، ھەم ل بزمارێ.

کەچەلۆ کولاڤێ من ل سەرێ تە!

رۆژەڤا کورد

پوستێن ھەمان بەش