د رێبازێ دە خوەدی ل خوە دەرکەتاندن

د رێبازێ دە خوەدی ل خوە دەرکەتاندن

بووبێ ئەسەر

باش تێ زانین کو کەسێن خوەدی ل خوە دەرنەکەڤن دێ تێک چن و دێ نکاربن خوەدی ل کەسێن دن ژی دەرکەڤن. مللەتێ خوەدی ل خوە دەرنەکەڤن دێ وەندا و تونە ببن. لەورا ژی د رێبازا پیرۆز دە ئەڤ خال ب خەتێ دیار ھاتیە دەستنیشانکرن کو دڤێت کورد خوەدی ل خوە و ل وەلاتێ خوە دەرکەڤن. ژ بەر کو ھەبوونا کوردان و مایینا وان ل ڤێ جیھانێ گرێدایی خوەدی ل خوە دەرکەتاندنێ یە.

ژ بەر ڤێیە کو دەما بارزانیان سەری ل ھەمبەر داگیرکەران راکرن بریارەکا گەلەکی پیرۆز و نەتەوەیی دا. چ بوو ئەو بریارا پیرۆز کو د رێبازێ دە خالا واتەدارە؟ ئەو خال ئەڤە کو دەما بارزانیان ل ھەمبەر داگیرکەران سەری راکرن و خوەستن خوە و وەلاتێ خوە ئازاد بکن. بریار گرتن و گۆتن: “ئەم ل سەر ئەردا خوە، د وەلاتێ خوە دە بیانیان وەکە سەردەستێن خوە قەبوول ناکن“.

لۆما ژی شەرێ بەرخوەدان و ھەبوونا کوردان ژ بەر وێ خالا پیرۆز بوو کو قەت رانەوەستیایە. ژ بەر کو بارزانیان دزانیبوون، ئەو مللەتێ ل سەر ئەردا خوە بکەڤن بن ئەمرێ بیانیێن ئەردا وان داگیرکری، دێ ھەتا و ھەتا وەکە کۆلە و رێنجبەر بژین. د وەلاتێ خوە دە وان چ مافەک نابە.

ژ بەر کو بارزانیان ل گۆر تەجروبەیێن خوە، ل گۆر شەرت و مەرجێن ناڤنەتەوەیی دزانیبوون کو مللەتێ بندەست دێ تو جاران نەبن خوەدیێ خوە و چ تشتان. ژ بەر کو ھەبوونا ملەتێ بندەست ئانکو خەلکێ ل وەلاتێ کۆلۆنی دژین دێ تم گرێدایی سەردەستێن خوە بن.

سەردەست چاوا بخوازە دکارە وەھا شەکل بدە وی مللەتێ کو داگیرکرنە. ژ بەر کو دژمن چ جاران ب داگیرکرنا ئەردا مللەتەکی نایێ و نەھاتنە سەر. چ دەما کو وەلاتەکی داگیر دکن، ھێدی ھێدی مەژی، زمان، چاند، فۆلکلۆر و باوەریا خەلکێ وی مللەتی ژی داگیر دکن.

ب زمانەکی دن و ڤەکری نشتەجیێن وەلاتێن تێنە داگیرکرن، دڤێت تەنھا ژ داگیرکەرێن خوە رە خزمەتێ بکن و ل گۆر قانوون و دەستنیشانکرنا داگیرکەرێن خوە دکارن تەڤبگەرن. واتە ب داگیرکرنا وەلات، زنجیرێن کۆلەداریێ ژی ل ھوستیێ خەلکێ تێ گرێدانێ.

د وەلاتەکی داگیرکری دە تو نکاری ببی خوەدی مال و ملکێن زێدە، تو نکاری ببی دەولەمەندەکی کو بکاربە رۆژەکی ب ھەبوونا خوە یا مادی ل ھەمبەرە داگیرکەرێن خوە رابە. ژ بەر ڤێ یە کو د وەلاتێن داگیرکری دە، خەلکێ وێ نە خوەدیێ خوە و تشتەکییە. تشتێن د دەستێن وان دە ژی، داگیرکەر چ دەمێ بخوازن ژ وان وەردگرن.

چ دەما داگیرکەر دخوازن ئان بخوازن، دکارن وی خەلکێ داگیرکری بخە زیندانێن خوەیێن پیس. چ دەمێ بخوازن دکارن مالێ کەسەکی ھەما چەنەکی بوو بە دەولەمەند ژێ بگرە. چ دەمێ بخوازن دکارن دەستدرێژیا نامووسا وی ژی بکە. ب ڤێ ژی، تە ل سەر ئەردا تە یا داگیرکری ژ خوە  رە دکە کۆلە و خزمەتکار.

ب گۆتنەکە ڤەکری و زەلال، دەما ئەردا تە ھاتە داگیرکرن تو ب خوە ژی تێی داگیرکرن و تو نابە خوەدیێ خوە و چ تشتەکی. تو مەجبووری ل گۆر شەرت و مەرجێن داگیرکەران ژ بۆنا تە چ دەستنیشان بکە، دێ مافێ تە تەنھا ئەو بە و ب قاسی وێ تو دکاری تەڤبگەری. ئەو چارچۆڤەکێ ژ تە رە داتینە و تو نکاری ژ وێ دەرکەڤیە دەرڤە.

دەما بارزانی ل ھەمبەر داگیرکەران رابووین و سەری ژ وان رە نەتەواندن، ژ بەر گرتنا وێ خالا پیرۆزیا کو دبێژە: “ئەم بیانیان ل وەلاتێ خوە ناکن سەردەستێن خوە” بوو. دەما تە داگیرکەرێن خوە کرنە سەردەست و مەزنێن خوە، ئێدی تو نە توی. ئانکو تو ئێدی کۆلە و ژ خزمەتا خوەدیێ خوە پێڤە نە تشتەکی.

زەحمەتە کو تو ژ کۆلەیان رە بێژی کو تو کۆلەیی. ئەو ڤێ یەکی قەبوول ناکن. ژ بەر ڤێیە کو ژ بۆنا ملەتێ کورد نەبە کۆلە و رێنجبەرێ داگیرکەرێن خوە، بارزانیان تم ل ھەمبەر داگیرکەران شەرێ ئازادیا گەلێ خوە دانە و ھێ ژی ددن. شۆپ و تەکۆشینا بارزانیان ل ھەر چار پەرچێن کوردستانێ تێ دیتن. ژ بەر کو وان چ جاران نەخوەستنە و ناخەوازن خەلکێ وان ببن خزمەتکارێ کو ئەو و وەلاتێ وان داگیر کرنە.

ژ بەر وێ تەکۆشین و بەرخوەدانا بارزانیان یا ل گۆر وێ خالا پیرۆز بوو کو کورد ئیرۆ ل سەر ئەردا خوە ب تەمامی نەبوون کۆلە و ژ بۆنا نەبن ژی تم د ناڤا تەکۆشینا ئازادیا گەلێ خوە دە بوون. یێن جەسارەت و وێرەکیا سەریھلدانێ دای کوردان، ئەڤ خالا پیرۆز بوو.

ئەو خال بوو کو وێرەکی و روحا نەتەوەیی دای کوردان. دەما تو بیانیان ل سەر سەرێ خوە و ل وەلاتێ خوە نەکی دەستھلات و ل ھەمبەر وان تەکۆشینا ئازادیا گەلێ خوە بدی، تو نابیە کۆلە و رێنجبەر. بەرەڤاژی وێ تێ رۆژ ب رۆژ ل گەل بەرخوەدان و تەکۆشینا ل ھەمبەر داگیرکەرێن خوە، پێتر ببی نەتەوەیی. چ دەما مللەتێ داگیرکری ل سەر ئەردا خوە و ل ھەمبەر داگیرکەران شەرێ ئازادیا گەلێ خوە دان، دێ ئەو خەلک، ببە نەتەوەیی. کەسێن کو نەتەوەیی فکرین دێ رۆژەکێ ملەتێ خوە ژی ئازاد بکن. ئاھا ئازادیا باشوورێ کوردستانێ ژ بەر وێ خالێ بوو.

ھەگەر بارزانیان ئەڤ بریارا پیرۆز نەگرتبا و نەکربا خالەک ژ خالا رێبازا پیرۆز، دبوو کو ئیرۆ ئەم وەکە کورد نە خوەدیێ خوە و تشتەکی بانا. چ ماف و حەقێ مە ژی نەدبوو. دا تەنێ مافەکێ مە ھەبا، ئەو ژی ئەم دا بینە کۆلە و خزمەتکارێن داگیرکەرێن خوە.

پوستێن ھەمان بەش