وێنەیێ شێخ سەعید ل شرنەخێ ژی ھات دالقاندن

وێنەیێ شێخ سەعید ل شرنەخێ ژی ھات دالقاندن

 پشتی دژمناھیا نژادپەرەستێن ترک یا ل دژی ناڤێ شێخ سەعید ئەفەندی، جوانێن کورد وێنەیێن مەزن یێن شێخ سەعید ل جھێن ھەری بەربچاڤێن باژاران دادلەقینن. پشتی دیاربەکر و ئێلھێ، ڤێ جارێ وێنە ب پرا رێبەژاھیا شرنەخێ ڤە ھات دالقاندن.

ژ بەر بێرێزیا کو ھەم د قادا سیاسی و ھەم د قادا جڤاکی یا ترکیەیێ دە ل دژی شێخ سەعید ئەفەندی ھات کرن، گەلێ کورد ل ھەر دەرا جیھانێ بوو یەک دەنگ و ل ناڤێ شێخ سەعید و پێشەنگێن کورد خوەدی دەرکەتن.

پشتی کو وێنەیێ شێخ سەعید و پێشەنگێن کوردان ل سوورا دیاربەکرێ ھات دالقاندن، جوانێن ئێلھا باکورێ کوردستانێ ژی ب ھەمان ھەلوەستێ ل ناڤەندا باژێر وێنەیێ شێخ سەعید دالقاند. دوھی ژی ل سەر رێیا ناڤا باژێرێ شرنەخێ، وێنەیێ شێخ سەعید ھات دالقاندن و ئەڤ ھەلوەست د ناڤ جوانێن کورد دە وەکی پێلەکێ بەلاڤ دبە.

پوستێن ھەمان بەش