پارتیا ئینسان و ئازادی پشتی 7 سالان ھات دامەزراندن

Hereketa-Insan-u-Azadi-info

 پارتیا ئینسان و ئازادی یا کو ئەڤ 7 سالن دەستیریا دامەزراندنا خوە نەدکاری ژ وەزارەتا کارێن ناڤخوەیی یا ترکیەیێ بستینە ب رێبازەک بالکێش دامەزراندنا خوە تەمام کر و سیستەما ھەڤسەرۆکاتیێ ب کار تینە.

پارتیا ئینسان و ئازادی یا کو 7 سال بەرێ داخوازنامەیا دامەزارنادنێ دابوو وەزارەتا کارێن ناڤخوەیی یا ترکیەیێ ژ بەر کو دەستیریا دامەزراندنێ نەستاندبوو نەدکاری دامەزراندنا خوە تەمام بکە.

ل سەر ڤێ یەکێ ژی پارتیەک ب ناڤێ پارتیا ھێڤیا گەل ھات دامەزراندن و دەستیریا دامەزراندنا پارتیا ھێڤیا گەل ژ وەزارەتا کارێن ناڤخوەیی ھات وەرگرتن.

پشتی ڤێ یەکێ ژی پارتیا ھێڤیا گەل ب کۆنگرەیەکێ ناڤێ خوە گوھەرت و ناڤێ خوە کر پارتیا ئینسان و ئازادی و بریارا سیستەما ھەڤسەرۆکاتیێ ھات دایین.

ھات زانین کو ھەڤسەرۆکێن پارتیا ئینسان و ئازادی ژی داوود گولەر و ئەحمەد کایا نە کو ئەحمەد کایا د ھلبژارتنێن سالا 2019 دە وەک شارەدارێ ئەرخەنیا دیاربەکرێ ھاتبوو ھلبژارتن و پاشێ ژی شونا وی قەیوم ھاتبوو دانین.

ھەڤسەرۆکێ بەرێ یێ پارتیا ئینسان و ئازادی محەمەد کاماچ ژی د چارچۆڤەیا تفاقێ دە بووبوو پارلەمەنتەرێ پارتیا چەپێن کەسکێ دیاربەکرێ و پارتیا چەپێن کەسک ژی ناڤێ خوە گوھەریبوو و کربوو دەم پارتی.

پوستێن ھەمان بەش