فرۆکەیێن ترکیەیێ 2 جھێن جودا ل رۆژئاڤایێ کوردستانێ بۆمبەباران کرن

فرۆکەیێن ترکیەیێ 2 جھێن جودا ل رۆژuاڤایێ کوردستانێ بۆمبەباران کرن

فرۆکەیێن شەر یێن ترکیەیێ شەڤا بۆری ئێریشی 2 جھ ل تربەسپی و دێرکێ یێن رۆژئاڤایێ کوردستانێ بۆمبەباران کرن.

رەوانگەھا سووری یا مافێن مرۆڤان بەلاڤ کر، فرۆکەیێن شەر یێن ترکیەیێ شەڤا بۆری وێستگەھا پەترۆلێ یا ئاودایا ل باژارۆکێ تربەسپیێ و 2 جاران جھەکی شوونواریێ ل دێرکێ بۆمبەباران کرن.

ھەتا نھا زانیاری دەربارێ زیانێن جانی و مادی نەھاتنە راگھاندن.

ئەڤ ئێریش پشتی وێ تێ، پەکەکێ ئێریشی بارەگەھەکە لەشکەرێن ترکیەیێ ل زاپێ کر و د ئەنجامێ دە ژی، 9 لەشکەرێن ترکیەیێ ھاتبوون کوشتن.

پشتی ئێریشا پەکەکێ، ترکیێ، بنگەھێن پەکەکێ یێن ل زاپ، گارێ، مەتینا، خاکورکێ و قەندیلێ و ھن جھ و ناڤچەیێن رۆژئاڤایێ کوردستانێ ب فرۆکەیان بۆمبەباران کرن.

پوستێن ھەمان بەش